เช็กดวงเศรษฐี ราศีธนู (16 ธันวาคม-15 มกราคม) ประจำเดือนมิถุนายน 2560

มีเรื่องที่ต้องใช้เงินไปกับการสังคมอยู่ตลอดเวลา การเดินทางเพื่อการอันเป็นมงคลจะประสบความสำเร็จ  ส่วนที่เกี่ยวกับลูกน้องบริวารนั้นจะสร้างเรื่องสร้างปัญหาโดยคุณต้องหงุดหงิดใจกับการก่อเรื่องดังกล่าว หมายรวมไปถึงจะมีการเสียลูกน้องบางคนไปอีกด้วย งานที่ทำกรณีที่รอคอยให้จบเรื่องมีเกณฑ์ของการยุติสัญญายกเลิกหรือหยุดในกิจกรรมที่เคยทำมาอย่างต่อเนื่องของคุณ กับคู่ครองหรือคู่ใดๆ ก็ตามที่ผูกพันของคุณนั้นจะมีเหตุให้ต้องแยกต้องจากกันในระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็นได้คืองานการแต่ละคนนั้นยุ่งวุ่นวายมากกว่าปกติ ทางแก้คือการหาเวลาพบเจอหรือเต็มที่ก็ควรโทรหาคุยกันให้ได้ทุกวันก็จะเชื่อมความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา การค้าขายควรจะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจถึงจะมียอดขายที่สวยงามกว่าเดิม ส่วนร่างกายที่ต้องระวังคือระบบไขข้อ กล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ มีเกณฑ์บาดเจ็บจากการทำงานในบ้านและในที่ทำงาน