เช็กดวงเศรษฐี ราศีเมถุน (14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม) ประจำเดือนเมษายน 2560

สนุกแน่ๆ ในช่วงนี้โดยเฉพาะกิจกรรมที่มาจากหน้าที่การงาน มีแนวโน้มที่จะได้งานใหม่ๆ มีการเดินทางไปในเรื่องของหน้าที่การงานรวมถึงถ้ารอคอยข่าวความหวังสิ่งใดที่เกี่ยวกับการงานก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ความคิดอ่านไหวพริบ การตัดสินใจจะต้องเด็ดขาดถึงจะได้สิ่งที่ต้องการมา มีเกณฑ์ของการทำงานนอกเวลา  ทำงานล่วงเวลาอยู่ตลอดเดือน ถ้ารอคอยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อย่าหวังว่าท่านจะช่วยเปล่าๆ เพราะท่านต้องการให้คุณพยายามให้เห็นเสียก่อน อีกทั้งต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกลับมาก่อนที่จะช่วยเหลืออีกด้วย การเงินจะใช้ไปกับการซื้อของจุกจิกส่วนตัว ของที่อยากได้แบบฉับพลันจึงต้องระวัง สิ้นเดือนจะเหมือนสิ้นใจเพราะสัปดาห์สุดท้ายจะหนักใจมิใช่น้อย กับคนรักคนที่ผูกพันจะพูดคุยมีเรื่องดีๆ มีสิ่งดีๆ ต่อกัน ความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนจะกลับมาแนบแน่นมั่นคงได้ดังเดิม สุขภาพต้องระวังเป็นหวัดเป็นไข้ เจ็บคอ โดยเฉพาะจะมีคนในครอบครัวป่วยไข้ไม่สบาย