ราศีเมถุน ลักกี้ส่งท้ายปี ความรัก-การเงิน แถมเป็นที่เอ็นดู มีคนคอยช่วยเหลือ!

ราศีเมถุน ลักกี้ส่งท้ายปี ความรัก-การเงิน แถมเป็นที่เอ็นดู มีคนคอยช่วยเหลือ!
ราศีเมถุน ลักกี้ส่งท้ายปี ความรัก-การเงิน แถมเป็นที่เอ็นดู มีคนคอยช่วยเหลือ!

เปิดดวง ราศีเมถุน ลักกี้ส่งท้ายปี ความรักการเงิน แถมเป็นที่เอ็นดู มีคนคอยช่วยเหลือ!

เข้าสู่เดือนธันวาคม ที่ถือเป็นโค้งสุดท้ายของปี 2564 อาจารย์ณัฐ นรรัตน์ ได้ทำนายทายทักดวงของ ชาวราศีเมถุน ไว้ว่าอย่างไรบ้าง มาดูกัน

หน้าที่การงาน การค้าขาย การติดต่อเจรจา เป็นคนกลางนายหน้า ควรดำเนินการในช่วงต้นเดือน รวมถึงข้อสัญญาการตกลงจำเป็นที่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าการพูดด้วยวาจา

กลางเดือนจะวุ่นวายใจในหลายเรื่อง สิ่งที่ต้องทำเบื้องต้นคือตั้งสติให้ดี และที่สำคัญ ติดขัดปัญหาใด ผู้ใหญ่ที่คุณเคารพสามารถช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดียิ่ง

การเงิน มีเข้าจากส่วนของความรับผิดชอบที่มากขึ้น มีลูกค้าเข้ามามากทำให้รายได้ดีขึ้น

ความรัก ช่วงนี้เป็นเรื่องที่มีมาควบคู่กับเนื้องาน ถ้างานคุณเดินเป็นไปได้ด้วยดีความรักและการเงินสดใสตาม อีกทั้งงานคุณล้นมือจนไม่มีเวลาให้กับความรัก แต่ถ้าคุณคุยได้ด้วยเหตุผลทุกอย่างจะราบรื่น

อุปสรรคในการเดินทางทำให้หลายอย่างล่าช้า สุขภาพ ระวังความดันและการเจ็บตัวจากการเดินทางและกรดไหลย้อน