ดวงเศรษฐี ราศีมังกร เดือนพฤษภาคม การเงินจ่ายไปกับการติดต่อที่เกิดรายได้ในอนาคต

ดวงเศรษฐี ราศีมังกร เดือนพฤษภาคม การเงินจ่ายไปกับการติดต่อที่เกิดรายได้ในอนาคต
ดวงเศรษฐี ราศีมังกร เดือนพฤษภาคม การเงินจ่ายไปกับการติดต่อที่เกิดรายได้ในอนาคต
ราศีมังกร (16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์) การเงินจ่ายไปกับการติดต่อที่เกิดรายได้ในอนาคต
ดวงเศรษฐี การงาน-การค้าขาย

เจ้านายในสายงานยังสามารถให้คำแนะนำชี้แนะช่วยเหลือคุณได้อยู่ แต่คุณต้องเข้าไปบอกกล่าว เข้าหาท่านก่อนถึงได้รับการช่วยเหลือ มีงานพิเศษทั้งส่วนตัวและเจ้านายมอบหมายให้ ให้รีบทำโดยด่วน ส่งก่อนกำหนดเวลาได้จะยิ่งดีกับตัวคุณ เป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องคำพูด จะแรงขึ้นทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเองได้ ระวังการเข้าใจผิดในการสื่อสารระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็น เจ้านาย ลูกน้องบริวารที่คุณดูแล ยังรวมถึงลูกค้า คนที่เข้ามารับบริการ จะทำให้เรื่องบานปลาย จากการเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยได้

ดวงเศรษฐี การเงิน

การเงิน จะจ่ายไปกับการเดินทาง การติดต่อ แต่เป็นการติดต่อที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต แต่การทวงเงินยังคืนยากอยู่ ส่วนการกู้ยืมมีการเรียกข้อมูลเอกสาร ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม

ดวงเศรษฐี ความรัก-สุขภาพ

ความรักความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน พร้อมกับการที่มีแต่ผู้พูด ไม่มีผู้ฟังที่ดี เป็นการเริ่มต้นมาสู่การทะเลาะ และการไม่เข้าใจกันในที่สุด ดังนั้นควรพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่า เรื่องเก่าๆ ที่ผ่านมาไม่ควรนำมาพูด สุขภาพระวังอาหารเป็นพิษ ด้วยครับ

อ่านดวงเศรษฐีราศีอื่นๆ