ดวงเศรษฐี ราศีธนู เดือนกุมภาพันธ์ มีลูกค้าเข้ามามากทำให้รายได้ดีขึ้น

ราศีธนู (16 ธันวาคม-15 มกราคม) มีลูกค้าเข้ามามากทำให้รายได้ดีขึ้น

ดวงเศรษฐี ราศีธนู – หน้าที่การงานการค้าขาย การติดต่อเจรจา เป็นคนกลาง นายหน้า ควรดำเนินการในช่วงต้นเดือน รวมถึงข้อสัญญา การตกลง จำเป็นที่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าการพูดด้วยวาจา กลางเดือนจะวุ่นวายใจในหลายเรื่อง สิ่งที่ต้องทำเบื้องต้น ตั้งสติให้ดี และที่สำคัญ ติดขัดปัญหา ผู้ใหญ่ที่คุณเคารพสามารถช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดียิ่ง ลูกน้องบริวารยังช่วยเหลือคุณได้บางส่วน บางส่วนอาจจะเริ่มมีการตีจาก สาเหตุมาจากปัญหาที่เกิดไม่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงหรือมีการพูดจาระหว่างกัน ทำให้ต่างฝ่ายต่างคิด เมื่อรู้ถึงสาเหตุหลัก ควรรีบเข้าไปแก้ไขดำเนินการเท่าที่กำลังและความสามารถของคุณมี บวกกับความจริงใจจะช่วยให้หลายอย่างดีขึ้น ง่ายขึ้น

งานสามารถเดินได้ต่อเนื่องไม่ติดขัดหรือชะลอตัวแต่อย่างใด การเงินมีเข้าจากส่วนของความรับผิดชอบที่มากขึ้น มีลูกค้าเข้ามามากทำให้รายได้ดีขึ้น ความรักช่วงนี้เป็นเรื่องที่มีมาควบคู่กับเนื้องาน ถ้างานคุณเดินเป็นไปได้ด้วยดี ความรักและการเงินก็สดใสตาม เหตุงานคุณจะล้นมือจนไม่มีเวลาให้ความรัก แต่ถ้าคุณคุยได้ด้วยเหตุผลทุกอย่างจะราบรื่น อุปสรรคในการเดินทางทำให้หลายอย่างล่าช้า

สุขภาพระวังความดันและการเจ็บตัวจากการเดินทางครับ