ดวงเศรษฐี ราศีมีน เดือนธันวาคม โอกาสเปลี่ยนงานย้ายงาน

ดวงเศรษฐี ราศีมีน (14 มีนาคม-12 เมษายน) โอกาสเปลี่ยนงานย้ายงาน

ราศีมีน – มีโอกาสของการเปลี่ยนงานย้ายงาน เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือได้รับมอบหมายหน้าที่การงานใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นจากที่ผ่านมา ได้ทำงานที่ไม่คุ้นเคย ไม่มีประสบการณ์ตรงทางด้านนั้นมาก่อน แต่ไม่ควรปฏิเสธ แต่กลับกันต้องเพิ่มความใส่ใจ สนใจ เรียนรู้ให้มากขึ้น ขยันและอดทนให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา รับรองคุณสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอน อีกทั้งไม่ควรหยุดนิ่งที่จะคิดค้นสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆ เป็นการเปิดกว้างให้กับลูกค้าและคนรุ่นใหม่

การเงินเป็นรายได้ที่ไหลเข้าตามระบบ รวมถึงจะมีคู่ค้าคู่สัญญา ลูกค้ารายใหม่เกิดขึ้น แต่ให้ดูแลคนใกล้ชิด คนในครอบครัวจะเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องดึงเงินสำรองจากจุดต่างๆ มาใช้มากขึ้น ความรักถ้ามีเวลาควรเอาใจใส่ระหว่างกัน ควรมองข้ามเรื่องที่จะทำให้ไม่สบายใจออกไป เรื่องเก่าที่ผ่านมาแล้วไม่ควรนำกลับมาเล่ามาพูดกันอีก ไม่ว่าจะพูดเล่น พูดจริงก็ตาม จะทำให้เสียบรรยากาศอันน้อยที่มีอยู่ระหว่างกันได้

สุขภาพระวังการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา ทำให้ปวดท้อง  ท้องเสีย ได้ครับ ไปไหนมาไหนต้องเช็กร้านที่สะอาดจริงๆ