ดวงเศรษฐี ราศีเมถุน เดือนธันวาคม การติดต่อก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต

ราศีเมถุน (14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม) การติดต่อก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต

ราศีเมถุน – เจ้านายในสายงานสามารถยังให้คำแนะนำชี้แนะช่วยเหลือคุณได้อยู่ แต่คุณต้องเข้าไปบอกกล่าว เข้าหาท่านก่อนถึงได้รับการช่วยเหลือ มีงานพิเศษทั้งส่วนตัวและเจ้านายมอบหมายให้ ให้รีบทำโดยด่วน ส่งก่อนกำหนดเวลาได้จะยิ่งดีกับตัวคุณ เป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องคำพูด จะแรงขึ้นทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเองได้ ระวังการเข้าใจผิดในการสื่อสารระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็น เจ้านาย ลูกน้องบริวารที่คุณดูแล ยังรวมถึงลูกค้า คนที่เข้ามารับบริการ จะทำให้เรื่องบานปลาย จากการเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยได้

การเงินจะจ่ายไปกับการเดินทาง การติดต่อ แต่เป็นการติดต่อที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต แต่การทวงเงินยังคืนยากอยู่ ส่วนการกู้ยืมมีการเรียกขอเอกสาร ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม ทำสิ่งใดในช่วงนี้ต้องรัดกุมอย่าประมาท อย่าทำไปเพราะความเคยชินเด็ดขาด ด้านความรักความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน พร้อมกับการที่มีแต่ผู้พูด ไม่มีผู้ฟังที่ดี เป็นการเริ่มต้นมาสู่การทะเลาะ และการไม่เข้าใจกันในที่สุด ดังนั้นควรพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่า เรื่องเก่าๆ ที่ผ่านมาไม่ควรนำมาพูด

สุขภาพระวังอาหารเป็นพิษและอาการเหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก ด้วยครับ