ดวงเศรษฐี ราศีสิงห์ เดือนตุลาคม เจอคนเจตนาดีและคนที่เข้ามาเอาเปรียบ

ราศีสิงห์ (17 สิงหาคม-16 กันยายน) เจอคนเจตนาดีและคนที่เข้ามาเอาเปรียบ

งานในความรับผิดชอบจะมีการขยายหน้างานเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ทำให้ตัวคุณมีโอกาสที่ได้รู้เห็น รู้จักคนและสังคมเพิ่มมากขึ้น ทำให้เจอทั้งคนที่เจตนาดีและคนที่จะเข้ามาเอาเปรียบตัวคุณ ส่วนในเรื่องของผลประโยชน์ควรจัดการแบ่งสัดส่วนให้ดี มิเช่นนั้นจะทำให้ขัดใจมีผลกระเทือนถึงหน้าที่การงานความรับผิดชอบของคุณโดยตรง มีโอกาสที่จะต้องเดินทางในการติดต่อเจรจาจะส่งผลให้การเงินไหลลื่นคล่องตัวจากการที่คุณเปิดหน้างานมากกว่าช่วงที่ผ่านมาจำเป็นต้องเก็บแยกไว้บ้าง

ส่วนการค้าขายจะเกิดการแข่งขันในธุรกิจที่คุณทำอยู่อย่างสูงขึ้น มีคู่แข่งเกิดขึ้นมาเพิ่มขึ้น แน่นอนย่อมกระทบรายได้ของคุณบ้าง แต่กระนั้นคุณต้องเริ่มในการหาวิธีส่งเสริมการขายเพื่อป้องกันการถูกช่วงชิงตลาดในระยะนี้ดูบ้าง อย่าประมาทเพราะสงครามการตัดราคากำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นาน

ด้านครอบครัวความรักคนใกล้ตัวรวมถึงบุตรบริวารมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สบาย จำต้องใช้เงินมาช่วยดูแล สุขภาพระวังเรื่องของการเดินทาง จะมีอุปสรรคและอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทาง ทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ครับ