เช็กดวงเศรษฐี ราศีสิงห์ (17 สิงหาคม-16 กันยายน) ประจำเดือนมีนาคม 2562

ราศีสิงห์
ราศีสิงห์

เช็กดวงเศรษฐี ราศีสิงห์ (17 สิงหาคม-16 กันยายน) ประจำเดือนมีนาคม 2562

งานที่คุณดูแลอยู่จะเริ่มออกผล มีการต่อยอดจากงานเก่า ทำให้มีการขยายหน้างานเพิ่มมากขึ้น มีผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจอย่างเต็มที่ แต่อีกภาคส่วนเรื่องหนี้สินและสภาพการเงินที่ติดขัดมาสักพักก็คอยกดดันสภาพจิตใจคุณเช่นกัน ดังนั้นควรตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง และรายงานเจ้านายให้ทราบเป็นระยะ หรือต้องหากำลังใจบอกกล่าวเล่าความในกิจการคุณให้คนใกล้ตัวฟังเป็นระยะ จะทำให้เรื่องยุ่งๆ มีทางออกมีคนคอยช่วยมากยิ่งขึ้น

การสั่งงานหรือการเรียกประชุมควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าการพูดด้วยปากเปล่า รวมทั้งก่อนทำสัญญา การรับปากสิ่งใด ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ มิเช่นนั้นจะถูกใช้เป็นข้ออ้างกลับมาทำให้คุณเสียหายได้

การเงินจากนี้จะมีรายได้เข้าต่อเนื่องจากงานที่ได้ลงแรงไปก่อนหน้า เริ่มสร้างผลกำไรให้เก็บกิน ความรักมีคนให้ความสนใจในตัวคุณมากขึ้นเป็นพิเศษ เช่นนั้นแล้วคุณควรมีช่องว่างในการคบหา หรือทำกิจกรรมใดๆ ร่วมกันต้องอย่าปล่อยตัวปล่อยใจมากจนเกินไป สุขภาพระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง รวมทั้งจะเจ็บตัวเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ ในที่ทำงาน

เช็กดวงราศีอื่นๆ ในเดือนนี้ คลิก