เส้นทางเศรษฐี ปีที่ 22 ฉบับที่ 408 ปักษ์แรกพฤศจิกายน 2559

นิตยสารเส้นทางเศรษฐีขอน้อมเกล้าฯ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้วยการหยิบยกตัวอย่างเพียง 4-5 เรื่องราว จากที่มีอยู่เป็นแสนเป็นล้านของพสกนิกรของพระองค์ที่น้อมนำคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่ง มาเป็นแบบอย่าง แนวทางในการประกอบอาชีพ สร้างงานเลี้ยงตัวเอง และเป็นคนดี ทำความดีถวายพระองค์ท่าน

 

  • “โรงเรียนพระดาบส” เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระองค์ที่พระราชทาน “โอกาสครั้งที่สองของชีวิต” ให้โอกาสผู้ยากไร้ ขาดโอกาสในการเล่าเรียน ขาดอาชีพ ให้ได้รับโอกาสในการเรียน สร้างอาชีพได้อีกครั้ง
  • เกษตรดีเด่น เลี้ยงแพะตามคำสอนพ่อ “เพราะเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตจึงมีความสุขทุกวัน”
  • เดินตามรอยพ่อ…”เกษตรทฤษฎีใหม่” กว่า 20 ปี ไม่มีหนี้ มีแต่สุข
  • “ปลานิลจิตรลดา” พันธ์ปลาพระราชทาน เลี้ยงง่าย โตไว พัฒนาเพื่อเกษตรไทย สร้างรายได้ ให้ความมั่นคงทางอาหาร

โดยหาซื้อได้แล้ว ตามแผงหนังสือทั่วประเทศ และอ่านออนไลน์ได้ทาง E-Book