“เบิร์ดกะฮาร์ท” ตัวแทนศิลปินคอนเสิร์ต “Bangkok Airways Presents La Boum Sway and Dance” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

“เบิร์ดกะฮาร์ท” ตัวแทนศิลปินคอนเสิร์ต

“Bangkok Airways Presents La Boum Sway and Dance”

มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

คุณกุลพงศ์ บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่องเสียงลำไย จำกัด ในนาม ผู้จัดงานฯ และตัวแทนศิลปิน นำโดย คุณสุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล, คุณไกรวิทย์ พุ่มสุโข และ คุณจิตราภรณ์ ดุสิดา เข้ามอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากงาน “Bangkok Airways Presents La Boum Sway and Dance” ที่สุดของเทศกาลดนตรีของยุค 80s – 90s ที่จัดเมื่อเดือน ธ.ค. 66 ที่ผ่านมา ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิง นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ

ซึ่งการจัดงานคอนเสิร์ตในปีนี้ทางผู้จัดงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย และยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความตั้งใจเพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพ และเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอย่างสม่ำเสมอ

และเพื่อส่งกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ เบิร์ดกะฮาร์ท ยังร่วมร้องเพลงกับนักดนตรีจิตอาสาโครงการดนตรีบำบัดเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ บริเวณลาน OPD ชั้น 1 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา