เกษตรกร ยินดี นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรคนใหม่ “สิทธิพันธ์” รับไม้ต่อ “สุรชัย” พัฒนาวงการหมูยั่งยืน

เกษตรกร ยินดี นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรคนใหม่ “สิทธิพันธ์” รับไม้ต่อ “สุรชัย” พัฒนาวงการหมูยั่งยืน

รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ โดยสมาชิกสมาคมฯ จากทั่วประเทศ จำนวน 438 คน มีมติเป็นเอกฉันท์ลงคะแนนเสียงให้ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกรียรติภิญโญ (นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ วาระปี 2566-2568

สำหรับประวัติ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกรียรติภิญโญ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และมีคุณูปการต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรไทย จากความทุ่มเทเพื่อพัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรมฯ นี้ ให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศไทย

นายสิทธิพันธ์ เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการแก้ปัญหาและดำเนินการจัดเวทีสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหารวมถึงวิธีการป้องกันโรค และการบริหารจัดการฟาร์มให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ทั้งในเขตภาคอีสานและในภูมิภาคต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งยังเป็นแกนนำในการต่อต้านการนำเข้าหมูจากอเมริกา เป็นแกนหลักในการติดตามการปราบปรามการลักลอบนำเข้าหมู่เถื่อน รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร เพื่อผลักดันให้สุกรเป็นสินค้าปศุสัตว์เรือธงที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไทย และพัฒนาอาชีพเกษตรกรเลี้ยงหมูอย่างยั่งยืน

ทางด้านอดีตนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายสุรชัย สุทธิธรรม ที่รั้งตำแหน่งนี้มานานกว่า 23 ปี ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของวงการหมูของไทย ที่มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศ ในการผลักดันอาชีพการเลี้ยงหมูให้ก้าวหน้า มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาค สร้างอาหารปลอดภัยให้กับคนไทยมาตลอด

ที่สำคัญ ยังสร้างผลงานอันโดดเด่น ทั้งการพัฒนาการเลี้ยงหมูด้วยเทคโนโลยี การขับเคลื่อนนโยบายการยกเลิกการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงหมู จนกระทั่งกลายเป็นกฎหมายมานานกว่า 20 ปี รวมถึงการแก้ปัญหา ASF ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำในการต่อสู้กับกระบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนจากต่างประเทศ เพื่อปกป้องผู้เลี้ยงหมูให้มีความมั่นคงในอาชีพ

ที่สำคัญ การทำงานเพื่อเกษตรกรไทยทั้งหมด ยังเป็นการทำงานเคียงข้างกับนายกสมาคมฯ คนใหม่มาโดยตลอด หลังจากนี้อุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูภายใต้การนำของ นายสิทธิพันธ์ จากการส่งไม้ต่อของอดีตนายกสมาคมฯ จึงเป็น “การทำงานอย่างไร้รอยต่อ”

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยเกษตรกรทั่วประเทศใช้โอกาสนี้ ขอบคุณอธิบดีสมชวน ที่สนับสนุนและผลักดันเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเดินหน้าปราบปรามหมูเถื่อนมาอย่างต่อเนื่อง จนสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย พร้อมให้กำลังใจในการทำงานเพื่อเกษตรกรไทยต่อไป./