Tops ฉลองครบรอบ 1 ปี “ท็อปส์ ท้องถิ่น” แพลตฟอร์มแห่งโอกาส หนุน SMEs ไทย รายได้โตกว่า 120%

Tops ฉลองครบรอบ 1 ปี “ท็อปส์ ท้องถิ่น” แพลตฟอร์มแห่งโอกาส หนุน SMEs ไทย รายได้โตกว่า 120% เดินหน้าส่งต่อแนวคิด “Discover Opportunities Together”

กรุงเทพฯ 9 พฤศจิกายน 2566 – ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล โชว์ความสำเร็จของโครงการท็อปส์ ท้องถิ่น ฉลองครบรอบ 1 ปี ของการสร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสำหรับเอสเอ็มอีไทย ผลักดันศักยภาพสินค้าท้องถิ่นสู่ร้านค้าปลีกชั้นนำระดับประเทศ ด้วยแนวคิด “Discover Opportunities Together” พร้อมเปิดสถิติสำคัญจากการเดินหน้าสนับสนุนเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้รวมกว่า 20 ล้านบาท ภายในปีเดียว สานต่อพันธกิจของท็อปส์ที่มุ่งให้ความสำคัญพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมสร้างความยั่งยืนร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำระหว่างผู้คนและสังคม และสนับสนุนเกษตรกรและเอสเอ็มอีภายในประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมๆ กัน

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล
นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ท็อปส์ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ขณะเดียวกัน ได้ให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงได้ออกแบบนโยบายเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมกันในสังคม ผ่านโครงการต่างๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีสัดส่วนกว่า 99.5% ของจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทย แพลตฟอร์มท็อปส์ ท้องถิ่น ถือเป็นอีกความสำเร็จของท็อปส์ ในฐานะผู้นำฟู้ดค้าปลีกที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพให้เอสเอ็มอีไทยได้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็นหนึ่งในภายใต้โครงการ Small Acts Together พลังเล็กๆ เพื่อโลกที่ยั่งยืน ส่งต่อแนวคิด Discover HAPPINESS เพื่อตอกย้ำพันธกิจการสร้างสรรค์พลังแห่งความยั่งยืนสู่สังคมในทุกมิติ

นายไบรอัน ฮิลล์ ผู้อำนวยการ ท็อปส์ ท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล
นายไบรอัน ฮิลล์ ผู้อำนวยการ ท็อปส์ ท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล

นายไบรอัน ฮิลล์ ผู้อำนวยการ ท็อปส์ ท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล
รีเทล
กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการท็อปส์ ท้องถิ่น มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 700 ราย จากทั่วประเทศ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของท็อปส์ ในการเดินหน้าขับเคลื่อนให้เอสเอ็มอีไทยได้ค้นพบโอกาสและสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Discover Opportunities Together” ด้วยบทบาทการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพสูง เปิดพื้นที่วางจำหน่ายสินค้าและยกระดับสู่ร้านค้าโมเดิร์นเทรด ช่วยให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพที่หลากหลาย โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพาร์ตเนอร์ร่วมกับท็อปส์ 70 ราย และมีผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 170 รายการที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพในทุกด้านเพื่อวางจำหน่ายที่ท็อปส์ สะท้อนความเชื่อมั่นและไว้วางใจของผู้ประกอบการที่มีต่อ ท็อปส์ ท้องถิ่น ในการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งท็อปส์ ท้องถิ่น พร้อมเดินหน้าเพื่อโอกาสและการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยการตั้งเป้าจำนวนผู้ประกอบการพาร์ตเนอร์เพิ่มขึ้น 125% และเพิ่มจำนวนรายการสินค้า 145% ภายในปี 2567

Tops ฉลองครบรอบ 1 ปี “ท็อปส์ ท้องถิ่น” แพลตฟอร์มแห่งโอกาส หนุน SMEs ไทย รายได้โตกว่า 120% เดินหน้าส่งต่อแนวคิด “Discover Opportunities Together”
Tops ฉลองครบรอบ 1 ปี “ท็อปส์ ท้องถิ่น” แพลตฟอร์มแห่งโอกาส หนุน SMEs ไทย รายได้โตกว่า 120% เดินหน้าส่งต่อแนวคิด “Discover Opportunities Together”

จากข้อมูลของท็อปส์ ท้องถิ่น ยังพบสถิติที่น่าสนใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จตลอดการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยพบว่าแพลตฟอร์มท็อปส์ ท้องถิ่น ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างโอกาสให้กับเอสเอ็มอี แต่ยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยช่วยให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการกว่า 20 ล้านบาทภายใน 1 ปี ขณะที่ยอดขายของสินค้าท็อปส์ ท้องถิ่น มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 120% ในปีแรก จากการวางจำหน่ายผ่านช่องทางของท็อปส์ กว่า 700 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังการันตีความสำเร็จด้วยผลตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้ร่วมเป็นพาร์ตเนอร์กับท็อปส์ โดยกว่า 90% มีความคิดเห็นเชิงบวกและแสดงความพึงพอใจในระดับสูงต่อประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มท็อปส์ ท้องถิ่น

สำหรับสินค้าท็อปส์ ท้องถิ่น จากผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพาร์ตเนอร์กับท็อปส์ จะได้รับการพัฒนาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด ทั้งด้านรสชาติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการวางแผนด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย ก่อนนำมาวางจำหน่ายที่ท็อปส์ โดยพบว่า มีสินค้าจากหลายแบรนด์ที่ได้รับความนิยม อาทิ แบรนด์ Jello Boom เจลลี่บุกสอดไส้น้ำผลไม้ปั่น, Pushers ชาอู่หลงซ่า, ป้อเจ้าน้ำพริกโรยข้าว, รินปลาเค็มรวน, จินผลไม้อบแห้ง และอีกมากมาย

“ความสำเร็จของท็อปส์ ท้องถิ่น จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากความร่วมมือและตั้งใจแน่วแน่ของพันธมิตรผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกคน เราเชื่อว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการค้นพบโอกาสแห่งการเติบโตร่วมกัน โดยท็อปส์ ท้องถิ่น จะยังคงมุ่งเดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ควบคู่ไปกับการเติมเต็มประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุด ด้วยการส่งมอบสินค้าท้องถิ่นที่ดีทั้งด้านคุณภาพและราคาให้กับลูกค้าทุกคน ตามเป้าหมายการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างสังคมของท็อปส์” นายไบรอัน กล่าวสรุป