ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ คว้า CGR 5 ดาว ระดับดีเลิศ ด้านการกำกับดูแลกิจการต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ คว้า CGR 5 ดาว ระดับดีเลิศ ด้านการกำกับดูแลกิจการต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ คว้า CGR 5 ดาว ระดับดีเลิศ ด้านการกำกับดูแลกิจการต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ คว้า CGR 5 ดาว ระดับดีเลิศ ด้านการกำกับดูแลกิจการต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน จาก IOD (Thai Institute of Directors) สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ามกลางบริษัทที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 782 บริษัท

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการบริหารธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน และปัจจัยที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว คือการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้จากความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วน ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 (CGR 2023) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” หรือ 5 ดาว ติดต่อกันถึง 3 ปี “ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ให้ความสำคัญอย่างมาก ต่อนโยบายการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นแกนหลักในการนำพาองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุด สิ่งเหล่านี้คือเป้าหมายที่เราสะท้อนผ่านความตั้งใจที่ดีที่เราสร้างมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปีที่ผ่านมา” นายชูรัชฏ์  กล่าวสรุป