“กระท่อมเห็ด ฟาร์ม” จากศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สู่การยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม

Mushroom Cottage Farm-กระท่อมเห็ด ฟาร์ม จากศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ด และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สู่การยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ความเป็นมาของ Mushroom Cottage Farm (กระท่อมเห็ด ฟาร์ม @ไทรน้อย)

จุดเริ่มต้น คุณนัยนา ยังเกิด เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการหาอาชีพเสริม เพื่อรองรับอาชีพหากเกิดความไม่แน่นอนในการทำงานประจำ จึงเริ่มศึกษาหาความรู้ในการทำฟาร์มเห็ดเมื่อปี 2555 โดยเข้าศึกษาหลักสูตรสั้นๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากเรียนครบหลักสูตรแล้ว จึงตัดสินใจลงทุนทำฟาร์มเห็ดกับเพื่อน คุณปรียนันท์ แสงดี เพื่อนร่วมอุดมการณ์ในการทำธุรกิจฟาร์มเห็ดแห่งแรก โดยเช่าพื้นที่ 300 ตารางวา ในซอยวัดเล่งเน่ยยี่ 2 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ทำอาชีพเพาะเห็ดเสริมควบคู่กับการทำงานประจำมาโดยตลอดไม่มีวันหยุด ซึ่งมีความตั้งใจที่จะเปิดพื้นที่ฟาร์มเห็ดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษาเพื่อสร้างอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และจำหน่ายดอกเห็ดปลอดสารฯ โดยส่งไปยัง Modern Trade เพื่อผู้บริโภคได้ทานสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย และจำหน่ายก้อนเห็ดที่มีคุณภาพแก่ผู้ที่สนใจทำอาชีพ

จุดเปลี่ยนให้ลาออกจากงานประจำเมื่อปี 2565 สืบเนื่องจนช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายๆ ธุรกิจต่างได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ร้านค้าหรือบริษัทต่างต้องปิดตัวไป และมีคนจำนวนมากต้องตกงานไม่มีรายได้ แต่ปรากฏว่าการทำเกษตรกลับสวนกระแส สินค้าเกษตรมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสินค้าของกระท่อมเห็ด ฟาร์ม เช่น ดอกเห็ดเพาะผลผลิตออกมาไม่พอขาย รวมทั้งคนที่ตกงาน ต่างต้องการก้อนเห็ดเพื่อนำไปเพาะเห็ดขายในการประกอบอาชีพ จึงเล็งเห็นโอกาสเติบโตในสายอาชีพเกษตรเพาะเห็ดว่ายังมีโอกาสต่อยอดและพัฒนาสินค้าได้อีกมากมาย จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวตั้งแต่ปี 2565 และปัจจุบันได้ขยายธุรกิจ โดยซื้อที่ดินเป็นของตัวเองจำนวน 2 ไร่ ตั้งอยู่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ความน่าสนใจของ Mushroom Cottage Farm-กระท่อมเห็ด ฟาร์ม นอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดและสร้างอาชีพแล้ว ยังเป็น “แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับดีมาก” จังหวัดนนทบุรี (ในปี 2565-2568) และล่าสุด Mushroom Cottage Farm ได้เข้าร่วมการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agro Genius DIProm 2566) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการนำ “เห็ดนางนวลสีชมพู” หาสารสกัดที่มีความโดดเด่นแตกต่างกว่าสินค้าเกษตรอื่นๆ เพื่อแตกไลน์ธุรกิจจากสินค้าเกษตรไปยังธุรกิจเส้นทางใหม่ๆ

โดยได้นำเห็ดสีชมพูไปวิจัยในห้องแล็บ ของคณะเภสัชศาสตร์ จึงพบว่าสารสกัดจากเห็ดสีชมพูมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามินซี และได้นำไปคิดค้นสูตรเซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มีประสิทธิภาพ และนับว่าเป็นเซรั่มที่สกัดจากเห็ดสีชมพูเพียง 1 เดียวในไทย ซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนอีกด้วย นอกจากนี้ การคิดค้นและพัฒนาเซรั่มจากเห็ดสีชมพู ยังคว้ารางวัล The Best Success Case จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบให้กระท่อมเห็ด ฟาร์ม ซึ่งมีเพียง 5 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ (จากทั้งหมด 70 บริษัท) นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นแบบอย่างในการยกระดับ สร้างแนวคิดใหม่ๆ ให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ในการต่อยอดสร้างมูลค่าพืชผลทางอาชีพได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ความสำเร็จของการพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ “เซรั่มเห็ดสีชมพู”

กระท่อมเห็ด ฟาร์ม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (DIPROM Agro Genius 2023) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ สว่างวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดการโครงการ และนำเห็ดนางนวลสีชมพู เข้าทำการทดลองและคิดค้นและพัฒนาสูตรเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้า เซรั่มที่สกัดจากเห็ดนางนวลสีชมพูเป็นรายแรกของไทย

สอบถามรายละเอียดเซรั่มเห็ดสีชมพู 1 เดียวในไทย add Line : https://lin.ee/F9kWtxN


ข้อมูลทั่วไป Product and Service ของกระท่อมเห็ด ฟาร์ม ได้แก่

 • จำหน่ายดอกเห็ดปลอดสารฯ ได้มาตราฐาน GAP
 • จำหน่ายก้อนเห็ด 5 สายพันธุ์ (เห็ดร้อน-ชื้น) นางนวลสีชมพู นางรมทอง (สีเหลือง) 2 สายพันธุ์นี้ไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาด นางฟ้าภูฏาน นางรมเทา และเห็ดเป๋าฮื้อ
 • จำหน่ายกระท่อมจิ๋ว (Baby Cottage) สำหรับมือใหม่ต้องการเพาะเห็ดทานเอง หรือทำเป็นอาชีพเสริม
 • เปิดอบรมภาคปฏิบัติหลักสูตร “ผู้ประกอบการฟาร์มเห็ดสมัยใหม่” เปิดสอนเดือนละครั้งแบบกลุ่มเล็ก
 • ศูนย์เรียนรู้เพื่อชุมชน และบุคคลทั่วไป (CSR) เปิดให้นักเรียน-นักศึกษา ประชาชน เข้ามาหาความรู้ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเห็ด “เด็ก” กับ “เห็ด”
 • กิจกรรมเก็บเห็ดใส่ตะกร้าบุฟเฟต์
 • จัดกระเช้าเห็ดสุขภาพ (Mushroom Basket) เพื่อมอบให้กับคนที่คุณห่วงใย หรือในโอกาสต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่, วันขึ้นบ้านใหม่, เยี่ยมผู้ป่วย หรือมอบเป็นของกำนัลให้ผู้ใหญ่ทุกวาระ
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด แหนมเห็ด เฟรนช์ฟรายด์เห็ด น้ำพริกเห็ด น้ำเอนไซม์เห็ด
 • ร้านกระท่อมเห็ด Farm & Café (ฟาร์มเห็ดรักษ์โลก) เราจะนำเห็ดสดๆ ปลอดสารฯ ได้รับการรับรองจาก GAP มาทำเป็นอาหาร ที่มีความหลากหลายทดแทนเนื้อสัตว์ เปิดมิติใหม่ของการทานเห็ดที่ไม่จำเจ เราจะเก็บเห็ดสดๆ จากกระท่อมมาทำอาหารแบบสดใหม่เป็นแต่ละออร์เดอร์ โดยเห็ดแต่ละชนิดจะมีรสสัมผัสแตกต่างกัน เช่น
 • นางนวลสีชมพู จะเส้นใยเหนียวๆ เหมือนปลาหมึก เราจะเอามาทำเป็นเห็ดทอดซอสเกาหลีและเวลาทานจะเหมือนทานเนื้อสัตว์ คือปลาหมึกทอด
 • นางรมทอง (สีเหลือง) จะมีเนื้อที่นิ่มๆ ยุ่ยๆ เหมือนเนื้อปลา มีสารสำคัญคือมี แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินซี วิตามินบีรวม โพแทสเซียม ทองแดง เราจึงนำมายำเห็ดนางรมทอง
 • นางฟ้าภูฏาน จะมีรสสัมผัสนิ่มๆ เหมือนเนื้อไก่ เอาไปทำอาหารได้หลากหลายเมนู แต่ที่ฟาร์มถ้าเมนูขึ้นชื่อคือ มินิพิซซ่า จุดเด่นคือแป้งจะบางกรอบและเวลาทานกับเห็ดภูฏานก็จะเหมือนทานพิซซ่าหน้าเห็ดไก่
 • นางรมเทา รสสัมผัสจะเป็นเหมือนเนื้อหมู เราจึงมาทำเป็นลาบเห็ดนางรม เพราะเวลาทานแล้วจะคล้ายลาบหมู ไม่เหมือนทานเห็ด
 • เห็ดเป๋าฮื้อ จะเป็นเห็ดที่มีความนุ่มๆ และหนึบๆ ในตัว เห็ดสายพันธุ์นี้จะออกแค่เดือนละครั้ง รสสัมผัสจะคล้ายหอยเป๋าฮื้อ (ที่ราคาแพงๆ ตัวละ 6,000-7,000 บาท) เวลาไปทำอาหารจะนำมาผัดกับน้ำมันมะกอกและพริกแห้งกระเทียม เวลาทานก็เหมือนเป็นเนื้อหอยผัดพริกแห้ง และอีกเมนูที่ขึ้นชื่อคือ ต้มยำเห็ดเป๋าฮื้อ