ดีพร้อม ผนึก สภาอุตฯ สุราษฎร์ธานี ยกระดับสินค้าชุมชนดันผู้ประกอบการร่วมงาน SURATTHANI INDUSTRIAL FAIR 2023

ดีพร้อม ผนึก สภาอุตฯ สุราษฎร์ธานี ยกระดับสินค้าชุมชนดันผู้ประกอบการร่วมงาน SURATTHANI INDUSTRIAL FAIR 2023
ดีพร้อม ผนึก สภาอุตฯ สุราษฎร์ธานี ยกระดับสินค้าชุมชนดันผู้ประกอบการร่วมงาน SURATTHANI INDUSTRIAL FAIR 2023

ดีพร้อม ผนึก สภาอุตฯ สุราษฎร์ธานี ยกระดับสินค้าชุมชนดันผู้ประกอบการร่วมงาน SURATTHANI INDUSTRIAL FAIR 2023 หนุนสร้างโอกาส ติดปีกธุรกิจชุมชนสู่สากล

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ได้ดำเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งได้มีการนำหลักของ BCG เกี่ยวกับกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม มาปรับใช้ในการพัฒนา โดยนำทรัพยากรในท้องถิ่น เทคโนโลยี นวัตกรรมมาประยุกต์ในการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาด

จึงได้จัดกิจกรรมการประยุกต์ ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์ภูมิปัญญา (TOP Premium Product) ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ขึ้น เพื่อพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  ซึ่งได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน  ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน จากพื้นที่กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนายกระดับสู่ต้นแบบหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) 12 ชุมชนจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

ดีพร้อม ผนึก สภาอุตฯ สุราษฎร์ธานี ยกระดับสินค้าชุมชนดันผู้ประกอบการร่วมงาน SURATTHANI INDUSTRIAL FAIR 2023
ดีพร้อม ผนึก สภาอุตฯ สุราษฎร์ธานี ยกระดับสินค้าชุมชนดันผู้ประกอบการร่วมงาน SURATTHANI INDUSTRIAL FAIR 2023

ในส่วนของภาคใต้นั้นได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 2 ราย คือสวนลุงสงค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าวบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวิสาหกิจชุมชน hand in hand ruso รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง มีอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง มีความโดดเด่น มีคุณค่า มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค พร้อมมุ่งสู่การแข่งขันและเติบโตในระดับสากล

ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำร่องเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับสินค้าให้กับผู้ประกอบการทางกรมฯ จึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 2 รายเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดแสดงงานด้านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด และประสบความสำเร็จที่สุดในภาคใต้ SURATTHANI INDUSTRIAL FAIR 2023 ปีที่ 2 ในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะนำมาสู่การสร้างโอกาส การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และการต่อยอดธุรกิจชุมชนสู่การแข่งขันเต็มศักยภาพ และเติบโตในระดับสากล ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ กว่า 100 บูธ อีกด้วย

ดีพร้อม ผนึก สภาอุตฯ สุราษฎร์ธานี ยกระดับสินค้าชุมชนดันผู้ประกอบการร่วมงาน SURATTHANI INDUSTRIAL FAIR 2023
ดีพร้อม ผนึก สภาอุตฯ สุราษฎร์ธานี ยกระดับสินค้าชุมชนดันผู้ประกอบการร่วมงาน SURATTHANI INDUSTRIAL FAIR 2023

นายตริน พงษ์เภตรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและยกระดับสินค้าชุมชน ในโครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

นอกจากร่วมสนับสนุนพื้นที่การจัดแสดงสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการทั้ง 2 รายแล้ว เพื่อส่งเสริมรายได้และช่วยส่งเสริมการตลาดโดยอ้อม ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งผลิตตัดเย็บเสื้อจากวิสาหกิจชุมชน hand in hand ruso รือเสาะ เพื่อมาใช้ในกิจกรรม SURATTHANI INDUSTRIAL FAIR 2023 อีกด้วย

ดีพร้อม ผนึก สภาอุตฯ สุราษฎร์ธานี ยกระดับสินค้าชุมชนดันผู้ประกอบการร่วมงาน SURATTHANI INDUSTRIAL FAIR 2023
ดีพร้อม ผนึก สภาอุตฯ สุราษฎร์ธานี ยกระดับสินค้าชุมชนดันผู้ประกอบการร่วมงาน SURATTHANI INDUSTRIAL FAIR 2023

นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของผู้ประกอบการที่จะมีโอกาสได้เข้าร่วมในงานมหกรรมการจัดแสดงงานด้านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด และประสบความสำเร็จที่สุดในครั้งนี้ นอกจากจะได้มาจัดแสดงสินค้าของตนเองเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบการยังจะได้รับการติดอาวุธทางธุรกิจ เพิ่มความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น จากกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน สอดรับบริบทของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาการค้า และอุตสาหกรรมทั้งระบบ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนในการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจทำให้สามารถก้าวทันสังคมโลกสมัยใหม่ พัฒนาต่อยอดธุรกิจชุมชนให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน เพื่อออกไปแข่งขันในตลาดโลกหรือออกไปค้าขายในต่างประเทศได้ในอนาคต

สำหรับงานมหกรรมด้านธุรกิจอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ของภาคใต้ SURATTHANI INDUSTRIAL FAIR 2023 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2566 ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี