“ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” ร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22

“ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” ร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22

นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสายงานการขาย บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และตัวแทนพนักงาน ให้การต้อนรับ นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ สำนักงาน คปภ. ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ T Life ในงาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และกองทุนประกันชีวิต โดย T Life ได้นำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตพร้อมโปรโมชันเข้าร่วมงานมากมาย ซึ่งลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างดี

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา