การเงินธนาคาร มอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2023 วิทัย รัตนากร คว้านักการเงินแห่งปี

การเงินธนาคาร มอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2023
การเงินธนาคาร มอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2023

การเงินธนาคาร มอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2023 วิทัย รัตนากร คว้านักการเงินแห่งปี

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2023 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรีเจนซี่บอลรูม โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร ประกาศรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2023 เป็นปีที่ 16 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี พร้อมสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวม

การเงินธนาคาร มอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2023
การเงินธนาคาร มอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2023

สำหรับรางวัล Money & Banking Awards 2023 ประกอบด้วย 7 สาขารางวัล  รวมทั้งหมด  52 รางวัล

1. รางวัลนักการเงินแห่งปี 2565 Financier of the Year 2022 เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคาร และนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้แก่ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

2. รางวัลธนาคารแห่งปี 2566 Bank of the Year 2023 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     

3. รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2566 Best Retail Bank of the Year 2023 เป็นรางวัลที่ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจผู้เข้าชมงานและสมัครใช้บริการทางการเงินและการลงทุนในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่มีความชื่นชอบในบริการทางการเงินและการลงทุน และตัดสินใจ

เลือกใช้บริการมากที่สุดในงานทั้ง 7 ครั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคระหว่างปี 2565-2566 และรางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมในแต่ละด้านที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ได้แก่  ธนาคารออมสิน

 • ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านเงินฝาก 2566 ได้แก่ ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบ้าน 2566 ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี 2566 ได้แก่ ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบุคคล 2566 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านบัตรเครดิต 2566 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อรถและสินเชื่อทะเบียนรถ 2566 ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทยอดเยี่ยม ด้านประกันชีวิต 2566 ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

4. รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี

 • บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเทคโนโลยี 2566 ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 2566 ได้แก่  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจการเงิน 2566 ได้แก่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มทรัพยากร 2566 ได้แก่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2566 ได้แก่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2566 ได้แก่  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 2566 ได้แก่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มบริการ 2566 ได้แก่ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

5. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

6. รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 เป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมแต่ละประเภท ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี

กลุ่มที่ 1 กองทุนตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศบางส่วน (Fixed Income Fund) ได้แก่ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (ASP-DPLUS) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

กลุ่มที่ 2 กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) ได้แก่ กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น (TUSFIX) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่มที่ 3 กองทุนผสม (Mixed Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

กลุ่มที่ 4 กองทุนหุ้นไทย (Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พชนิดสะสมมูลค่า (ABSM) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด      

กลุ่มที่ 5 กองทุนหุ้นต่างประเทศ (Foreign Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

กลุ่มที่ 6 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ (RMF Fixed Income Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMRMF) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มที่ 7 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน (RMF Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KKP EQRMF) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

กลุ่มที่ 8 กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวตราสารหนี้ (SSF Fixed Income Fund) ได้แก่ กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UOBSD-SSF) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มที่ 9 กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวตราสารทุน (SSF Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

กลุ่มที่ 10 กองทุนยั่งยืน (ESG Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดเพื่อการออม (KKP SET50 ESG-SSF) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

7. รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 Money Expo 2023 Bangkok เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคาร สถาบันการเงิน และองค์กรที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2023 Bangkok ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลบูธสวยงาม ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและจิตรกรรม โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานในแต่ละปี การออกแบบและประโยชน์ใช้สอย

 • ประเภทพื้นที่ขนาด 850-1,000 ตร.ม.
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ประเภทพื้นที่ขนาด 300-500 ตร.ม.
  • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด
 • ประเภทพื้นที่ขนาด 210-255 ตร.ม.
  • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ประเภทพื้นที่ขนาด 108 ตร.ม.
  • บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)