แอดไวซ์ ผู้นำค้าปลีกไอที เปิดกลยุทธ์ฝ่ายบริการสนับสนุน เตรียมขยายศูนย์บริการเพิ่ม 100 สาขา

แอดไวซ์ เผยเบื้องหลังขุมพลังสำคัญผู้นำค้าปลีกไอที

เปิดกลยุทธ์ฝ่ายบริการสนับสนุน เตรียมขยายศูนย์บริการปีนี้เพิ่มแน่ 100 สาขา

พร้อมพัฒนาบริการสร้างความประทับใจตลอดการซื้อ

 

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ต่อยอดธุรกิจไอทีมุ่งสู่ศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากกว่า 100 สาขา ด้วยบริการสนับสนุนก่อนและหลังการขายที่ครบถ้วน พร้อมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อต่อยอดและส่งต่อโอกาสด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับลูกค้า และรองรับการเติบโตของตลาดสินค้าไอทีในอนาคต

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมค้าปลีกไอทีมีการเติบโตอย่างมาก เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคทั้งในเชิงชีวิตส่วนตัวและในการทำงานเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ด้านไอทีเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ซึ่งจากความนิยมด้านนวัตกรรมที่เติบโตขึ้นอย่างมาก ทำให้อุตสาหกรรมด้านบริการได้รับอานิสงส์ควบคู่ไปด้วย

การบริการ” เป็นจิ๊กซอว์ที่สำคัญอย่างมากในทุกๆ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็น การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ การตอบข้อสงสัย รวมไปถึงการซ่อมหรือเปลี่ยนในอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์เป็นตัวดำเนินธุรกิจ ซึ่งแอดไวซ์ที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกไอทีก็ย่อมไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน ด้วยผลิตภัณฑ์ไอทีเป็นธุรกิจที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้บริโภค

ในปี 2566 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดน้อยลง จนผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านไอทีและนวัตกรรมมีการชะลอการเติบโต จากช่วงก่อนหน้านี้ที่ดีมานด์ถูกเร่งให้โตสูงขึ้นจากความจำเป็นในการใช้งานกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปทั้งการเรียนและการทำงาน ส่งผลให้ในปี 2566 การขยายตัวของตลาดมีสัดส่วนที่น้อยลง ในทางกลับกัน ลูกค้ากลับมองหาช่องทางการให้บริการหลังการขายมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานของอุปกรณ์ไอทีที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง สอดคล้องกับผลสำรวจของ การ์ทเนอร์ ที่คาดการณ์ว่าในปี 2566 กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และบริการไอที จะเติบโตสูงสุดที่ 9.3% และ 5.5% ตามลำดับ ในขณะที่กลุ่มอุปกรณ์ไอทีถูกคาดการณ์ว่าการเติบโตจะลดลงอยู่ที่ 5.1%

แอดไวซ์ ในฐานะที่เป็นบริษัทค้าปลีกอุปกรณ์ไอทีชั้นนำ ตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ดังนั้น กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจปี 2566 จึงมุ่งเน้นในด้านการขยายการบริการผ่านการเปิดศูนย์บริการเพิ่มเติมกว่า 100 สาขา โดยเป็นการจับมือร่วมกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้านไอทีชั้นนำ ให้บริการตรวจเช็ก ซ่อม-เคลมสินค้า พร้อมการให้คำแนะนำการใช้งานและดูแลรักษาสินค้าไอที เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า อีกทั้งมุ่งเน้นการสร้างความสะดวกและการเข้าถึงในการให้บริการให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

โดยแอดไวซ์คาดหวังว่าการขยายศูนย์บริการจะเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของแอดไวซ์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งเรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มจำนวนช่างผู้ชำนาญในการให้บริการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการที่มากยิ่งขึ้น

นายทศพล เปรมประสพโชค ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจงานบริการ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
นายทศพล เปรมประสพโชค ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจงานบริการ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

นายทศพล เปรมประสพโชค ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจงานบริการ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมค้าปลีกผลิตภัณฑ์ไอทีมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก แอดไวซ์ ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกไอทีตระหนักดีว่า การเติบโตที่เกิดขึ้นนี้จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตอย่างแน่นอนหากยังไม่พัฒนาด้านการบริการให้สามารถทัดเทียมกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ภายในปี 2566 เราได้จับมือกับพาร์ตเนอร์ด้านไอทีชั้นนำเพื่อขยายศูนย์บริการกว่า 100 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ รวมไปถึงการเพิ่มและพัฒนาบุคลากรด้านบริการ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแอดไวซ์ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการให้คำแนะนำ เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และการเคลมสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากจะมุ่งเน้นการบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าของแอดไวซ์แล้ว ในอีกทางหนึ่งก็ยังให้ความสำคัญกับการเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากร ผ่านการเทรนนิ่งในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพิ่มองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สามารถก้าวตามทันอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยมอบโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ปัจจุบัน แอดไวซ์มีทั้งหมด 338 สาขา ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงใน สปป.ลาว ถือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไอทีที่มีหน้าร้านครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ แอดไวซ์ยังคงปรับปรุงและพัฒนาในทุกภาคส่วนผ่านความร่วมมือของพนักงานภายในองค์กรที่เป็นดั่งฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการนำพาแอดไวซ์ก้าวไปข้างหน้า และมองหาแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าไอทีรุ่นล่าสุดให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ผู้บริโภคสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาทักษะความสามารถในอนาคต

 

เกี่ยวกับ Advice 

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ผู้นำศูนย์รวมอุปกรณ์ไอทีครบวงจรที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางด้านไอที “นึกถึงไอที นึกถึงแอดไวซ์ จำหน่ายและซ่อม | ครบ | จบในที่เดียว” สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, Youtube, Line, IG, Twitter และ TikTok : AdviceClub, Call Center 02-908-8888 หรือคลิก www.advice.co.th