SME D Bank จับมือ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

SME D Bank จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จับมือสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ร่วมทำความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม

 

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ซึ่งการรับบริจาคโลหิตดังกล่าว สร้างประโยชน์ทำให้มีปริมาณโลหิตสำรองมากเพียงพอ และทันต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการทำความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ณ Co-Working Space ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566