ซัมซุง ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินหน้าโครงการ “Samsung Tech Skill” ปั้นช่างเทคนิค เปลี่ยนพรสวรรค์สู่ช่างมืออาชีพ

ซัมซุง ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เดินหน้าโครงการ “Samsung Tech Skill” ปั้นช่างเทคนิค เปลี่ยนพรสวรรค์สู่ช่างมืออาชีพ ปีที่ 3 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน

ในปี 2565 ซัมซุง ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ลงนามร่วมมือในการจัดทำคอร์สฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ พัฒนาศักยภาพพร้อมยกระดับทักษะฝีมือให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมให้ช่างมีใบรับรองตามกฎหมาย โดยมีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น 80 คน

สำหรับปีนี้ ซัมซุงขยายการจัดคอร์สฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปยังสาขาการซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ และในปี 2567 และ 2568 มีแผนที่จะขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ รวมไปถึงเทคโนโลยี นวัตกรรมอย่าง Internet of Things (IoT) อีกด้วย

นายมาร์ค คิม ประธานองค์กร ธุรกิจโมบายล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า ซัมซุงเน้นย้ำถึงความมุ่นมั่นในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน “Everyday Sustainability” ทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคม

ในด้านสังคม ซัมซุงพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมที่หลากหลาย และร่วมมือสร้างพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมเพื่อลูกค้า พันธมิตร และชุมชนในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี ซัมซุงมองเห็นโอกาสในการส่งต่อความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะให้เทียบเท่าระดับสากล โดยปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 

ตลอดหลักสูตรเป็นไปอย่างเข้มข้นเพื่อยกระดับบุคลากรให้เท่าทันต่อเทคโนโลยี พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้สินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค หลักสูตรประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 

นอกจากนี้ ซัมซุงยังส่งต่อความรู้และทักษะการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจัดฝึกอบรมให้กับอาจารย์ ผู้ฝึกสอน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 20 คน เพื่อเปิดหลักสูตรให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจในเดือนพฤษภาคม โดยมีเป้าหมายจัดการฝึกอบรมให้กับประชาชนผู้ที่ให้ความสนใจกว่า 250 คน พร้อมทั้งมอบโทรศัพท์มือถือจำนวน 40 เครื่อง มูลค่า 160,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ซัมซุงยังมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยเพื่อรองรับต่อความต้องการและทิศทางการเติบโตของผลิตภัณฑ์ และ Smart IoT อีกด้วย

 

เจริญศักดิ์ เจริญศิลป์, จีรศีกดิ์ เตียวตระกูล และ จิรวุฒิ กิจวรรณ อาจารย์ผู้ฝึกสอนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เผยเกี่ยวกับความร่วมมือว่า ณ ปัจจุบัน ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศมีแนวโน้มเติบโตในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

การเตรียมพร้อมแรงงานเพื่อรองรับต่ออุตสาหกรรมดิจิทัล และพัฒนากำลังแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นสิ่งที่ทางอาจารย์ ครูฝึกสอนตระหนักอยู่เสมอ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน ที่นับเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญกับผู้บริโภคในปัจจุบัน

โดยทางอาจารย์มีความเชื่อว่า องค์ความรู้ที่มีมาตรฐานการบริการลูกค้าในระดับสากลจากซัมซุง จะช่วยยกระดับความสามารถ เพิ่มศักยภาพของแรงงาน สามารถต่อยอดในสายงาน สามารถแข่งขันและทัดเทียมต่อมาตรฐานฝีมือนานาชาติ แรงงานสามารถสร้างอาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มั่นคงให้แก่ประเทศในลำดับต่อไป

 

วีรยุทธ วัฒนวงษ์, ทศพร ราชบาศรี และ เพ็ญนภา ฮงสวัสดิ์ ตัวแทนจากช่างเทคนิคประจำศูนย์บริการซัมซุง แสดงความเห็นว่า หลังจากได้ผ่านหลักสูตรนี้ นอกจากการได้ทบทวนขั้นตอนการทำงานและองค์ความรู้เดิมเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ยังได้เพิ่มเติมความรู้ที่ขาด และอัปเดตความรู้ใหม่ให้ทันเท่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทั้งผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

โดยการสอนเป็นไปอย่างละเอียดทีละขั้นตอน ทำให้ช่างมีความเข้าใจมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์จริงและพัฒนาตัวเองไปด้วย สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอาชีพนี้คือ ความละเอียดและต้องมีความระมัดระวังสูง หากมีการวิเคราะห์อาการและแนวทางการแก้ไขปัญหาผิดตั้งแต่ต้น จะทำให้กระบวนการทั้งหมดผิด ซึ่งหลักสูตรนี้ ทำให้มีกระบวนการวิเคราะห์และหาแนวทางการทำงานได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวิร์กช็อป สาธิตเครื่องวินิจฉัยโทรศัพท์สุดล้ำที่มีเฉพาะแบรนด์ซัมซุง เครื่องมือแกะหน้าจอฝาหลังแบบอัตโนมัต ที่เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว ลดความเสียหายจากการซ่อมบำรุงโทรศัพมือถือ และสาธิตเครื่องตรวจสอบคุณภาพมือถือหลังซ่อมเสร็จ โดยสาธิตยกตัวอย่างเครื่องตรวจสอบคุณภาพการกันน้ำ

อีกทั้งยังเปิดตัวการซ่อมรูปแบบใหม่ อย่าง Eco Screen Repair ที่ทางซัมซุงเพิ่งเริ่มนำมาประยุกต์ใช้ การซ่อมรูปแบบใหม่นี้จะมีค่าใช้จ่ายถูกลง 30% และยังช่วยรักษ์โลกได้อีกด้วย เพราะในการซ่อมรูปแบบใหม่ ไม่ต้องซ่อมแบบยกชุดเหมือนที่ผ่านมา หรือกล่าวง่ายๆ คือ เสียตรงไหนซ่อมตรงนั้น ยกตัวอย่างเช่น มือถือมีอาการหน้าจอเสีย ทางซัมซุงก็จะซ่อมเพียงแค่จอ ทำให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงราคาลดลงมากกว่าการซ่อมเป็นชุดนั่นเอง