HBA ผนึก วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เปิดหลักสูตร ‘HBA MODEL PREMIUM รุ่น 1’

HBA ผนึก วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เปิดหลักสูตร HBA MODEL PREMIUM รุ่น 1’
สานฝันคนรุ่นใหม่สู่เส้นทางงานช่างก่อสร้างมืออาชีพ

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) จับมือ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดหลักสูตร HBA MODEL PREMIUM รุ่น 1 สานฝันคนรุ่นใหม่สู่เส้นทางอาชีพงานช่างฝีมือ เรียนรู้ประสบการณ์จริงในโลกการทำงาน พร้อมรับรายได้ระหว่างการศึกษา การันตีเรียนจบมีงานทำ มั่นใจสร้างช่างฝีมือดีป้อนธุรกิจรับสร้างบ้าน แก้ปัญหาตลาดขาดแคลนช่างฝีมือ รองรับการขยายตัวในอนาคต ชี้ภาพรวมตลาดไตรมาส 2 ส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง

นายโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในภารกิจที่สำคัญคือ การเดินหน้าสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ โดยเฉพาะช่างฝีมือให้เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันธุรกิจรับสร้างบ้านในภาพรวมที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

“จากภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านที่กำลังขยายตัว ทำให้เกิดความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้างรุนแรง ทั้งในระดับช่างทั่วไป และโดยเฉพาะกลุ่มงานช่างฝีมือที่ต้องการทักษะสูงขึ้นขาดแคลนอย่างมาก ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงได้เริ่มแนวคิดและทำงานร่วมกับพันธมิตร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตรเพื่อติดอาวุธความรู้ และเสริมทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจเรียนในสายอาชีพ” นายโอฬาร กล่าว

นายโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
นายโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

โดยสมาคมฯ จับมือ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตร ‘HBA MODEL PREMIUM รุ่น 1’ ขึ้น เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจ โดยจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขาช่างก่อสร้าง โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างก่อสร้าง หรือต่างสาขา รวมทั้งผู้ที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจเรียนสายอาชีพได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรนี้ ในจำนวน 15-20 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

นายโอฬาร กล่าวว่า ข้อดีของการเรียนสายอาชีพในหลักสูตรนี้ คือ ได้รับการสนับสนุนค่าหน่วยกิตและบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 28,000 บาทต่อคน นอกจากนี้ ยังมีค่าเบี้ยเลี้ยง 9,000 บาท เมื่อเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ มีที่พักและค่าเดินทาง เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน พร้อมสวัสดิการตามที่บริษัทระบุไว้ ค่าอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ค่าเครื่องแต่งกาย โดยจะเป็นแบบฟอร์มของแต่ละบริษัท และเมื่อผ่านการทดสอบสมรรถนะจะบรรจุเข้าเป็นพนักงานของบริษัทที่มอบทุน ในตำแหน่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยรับประกันรายได้ ภายหลังจบการศึกษาและผ่านการทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

“คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนสายอาชีพ หลักสูตรนี้จะถ่ายทอดความรู้และสร้างประสบการณ์จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการเรียนสาขาช่างเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ตลาดมีความต้องการ โดยเฉพาะธุรกิจรับสร้างบ้านที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และตลอดการเรียนรู้ในหลักสูตร ผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้คู่กับได้ลงมือปฏิบัติ ทำให้ได้รับประสบการณ์การทำงานที่พร้อมออกสู่โลกการทำงานเมื่อเรียนจบ และเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญให้กับธุรกิจรับสร้างบ้านในอนาคต” นายโอฬาร กล่าว

ในส่วนของภาพรวมตลาดธุรกิจรับสร้างบ้านในไตรมาส 2 ของปี 2566 พบว่า แนวโน้มความต้องการสร้างบ้านขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด ซึ่งจากข้อมูลการจองรับสร้างบ้านใน “งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Focus 2023” เพิ่มขึ้น 15% โดยเป็นการจองสร้างบ้านในระดับราคา 2.5-10 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มนี้ยังคงเป็นตลาดหลักเช่นเดียวกับไตรมาสแรกของปีนี้ ในขณะที่ยอดจองสร้างบ้านราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป แม้จำนวนหลังที่ก่อสร้างจะน้อยกว่า แต่สามารถสร้างมูลค่ามากถึง 1,000 ล้านบาท

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเติบโตในสายอาชีพ “ช่างก่อสร้าง” สมัครร่วมโครงการทวิภาคี HBA Model Premium รุ่นที่ 1 ได้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

สอบถามรายละเอียดโครงการ เพิ่มเติมได้ที่

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โทร. 0-2570-0153 E-mail : [email protected] Website : https://hba-th.org/