คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เสริมแกร่งนักศึกษาเรียนรู้จากกูรูตัวจริง จัดเสวนา Live Broadcast ผู้เชี่ยวชาญการตลาดจากธุรกิจร้านอาหาร

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เสริมแกร่งนักศึกษาเรียนรู้จากกูรูตัวจริง จัดเสวนา Live Broadcast ผู้เชี่ยวชาญการตลาดจากธุรกิจร้านอาหาร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมเสริมความแข็งแกร่งการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เรียนรู้การตลาดดิจิทัลจากพฤติกรรมผู้บริโภค มุ่งเน้นการเรียนการสอนจากกูรูจริงและธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในวงการ โดยจัดสัมมนา Live Broadcast กับผู้เชี่ยวชาญการตลาดจากธุรกิจร้านอาหาร พร้อม Workshop การเรียนรู้จากกรณีศึกษาผู้บริโภคจริง ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงจากกูรูด้านธุรกิจและให้คำแนะนำการทำงานอย่างมืออาชีพ

อาจารย์ปณิตา รุจิเกียรติกำจร อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “วิชา BL201 พฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดดิจิทัล จัดสัมมนา Live Broadcast สดโดยวิทยากร คุณจีรณา เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร้านอาหารซิซซ์เล่อร์ ประเทศไทย ในเครือบ มจ.ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ้ป ในหัวข้อ “การตลาดร้านอาหารกับการซื้อใจผู้บริโภคบนโลกดิจิตัล”

โดยมีนักศึกษาประจำวิชาเข้าร่วมจำนวน 60 คน เข้าเรียนรู้การประยุกต์ในโลกการค้าปลีกจริงจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงบริหารธุรกิจร้านอาหาร ในด้านการสร้างประสบการณ์สินค้าบริการ เสริมความภักดีของลูกค้า นอกจากนี้ สัมมนาดังกล่าวยังเปิดการเสวนาผ่านช่องทาง Live Broadcast ในประเด็นมุมมองนักการตลาดต่อตลาดผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมถึงได้มีการแนะนำแนวทางเตรียมตัวพัฒนาทักษะและประสบการณ์ก่อนเข้าสู่สายอาชีพในโลกธุรกิจต่อไป”

คุณจีรณา เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว ผู้จัดการฝ่ายการตลาดร้านอาหารซิซซ์เล่อร์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์จริง พร้อมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และมุมมองไปเป็นไอเดียเพื่อประยุกต์ต่อในธุรกิจที่ตนเองสนใจ

การให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับโอกาสการเรียนรู้จากกูรูจริงในวงการ โดยการเรียนรู้จากแนวคิด กลยุทธ์การบริหารธุรกิจร้านอาหาร และจากกรณีศึกษาในโลกปัจจุบัน ทำให้นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการวางแผนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ แรงจูงใจของผู้บริโภคและกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในการตัดสินใจในโลกการตลาดดิจิทัล

โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้และมุมมองดังกล่าวไปต่อยอดในโลกธุรกิจต่อไป สัมมนา Live Broadcast สด “การตลาดร้านอาหารกับการซื้อใจผู้บริโภคบนโลกดิจิตัล” เป็นเพียงหนึ่งในโครงการที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังคงเดินหน้าต่อยอดการส่งเสริมการเรียนรู้จากกูรูตัวจริงในวงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในฐานะหนึ่งในผู้นำการศึกษาด้านธุรกิจระดับอุดมศึกษา”