มหกรรมสินค้า U2T for BCG ลุยอีสานสำเร็จ “อว.” ไม่หยุดพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภค

มหกรรมสินค้า U2T for BCG ลุยอีสานสำเร็จ “อว.” ไม่หยุดพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภค

ลุยอีสานประสบผลสำเร็จเป็นที่พอใจ ภายหลังจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และ หนองคาย เปิด มหกรรมสินค้า U2T for BCG 4 พัฒนาภาคการผลิตสินค้าชุมชนในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ โครงการ U2T

โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผสานความร่วมมือกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Park, คลินิกเทคโนโลยี ผู้ผลิตสินค้าระดับโอทอป (OTOP) และ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา หรือ University Business Incubator : UBI

นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนรูปแบบต่างๆ จนได้ผลผลิตภูมิปัญญาชุมชน นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าที่จัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาชาวบ้านสู่การเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม มั่นใจว่าศักยภาพ อว. จะช่วยกระจายความรู้ ลดปัญหาการว่างงานได้จริง

ดร.ดนุช กล่าวว่า “สำหรับโครงการ มหกรรมสินค้า U2T for BCG 4 ที่ อว. ได้จัดไปใน 4 จังหวัดภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และ หนองคาย นั้นประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจ การได้ลงพื้นที่จริง ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่หลากหลาย พบปัญหาคือการเก็บรักษา

ทาง อว. จึงร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Park คลินิกเทคโนโลยี ผู้ผลิตสินค้าระดับโอทอป (OTOP) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา หรือ University Business Incubator : UBI เข้าไปร่วมพัฒนา หาวิธีเก็บรักษาเพื่อยืดอายุสินค้ากลุ่มอาหารให้สามารถจำหน่ายได้นานขึ้นโดยไม่เสียรสชาติ

รวมถึงร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย และจากการนำมาจัดจำหน่าย ผลตอบรับเป็นที่พอใจ ซึ่งทาง อว. ยังคงมุ่งมั่นจะร่วมพัฒนาควบคู่ไปกับชุมชนต่อไป โดยชี้นำของดีประจำจังหวัดหรือชุมชนมาเป็นตัวชูโรง

ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์, ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ, ผ้ามัดย้อม, เครื่องจักสาน อาหารแปรรูปต่างๆ จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้า U2T for BCG 4 ส่วนชุมชนใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้า หรือต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยใกล้บ้านทั่วประเทศ”