สสว. จับมือ ISMED และ มรภ.สวนสุนันทา พัฒนา MSME

สสว. จับมือ ISMED และ มรภ.สวนสุนันทา พัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวเปิดการดำเนินงานพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประจำปี 2566 โดยมีเป้าหมายมุ่งสร้างโอกาส เปิดประตูสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มโอกาสรับส่วนแบ่งทางการตลาด ให้ MSME ไทย เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.167 ล้านล้านบาท

นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ มุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ภายใต้การดำเนินกิจกรรมฯ โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินกิจกรรมฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.)

ในปี 2566 นี้ สสว. ยังมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แก่ MSME ทั้งที่เป็น ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) และหน่วยงานภาครัฐรวมถึงพัฒนาและผลักดัน MSME

ทั้งในภาคการผลิต การค้า การบริการและภาคธุรกิจด้านการเกษตร ให้สามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐ และเพิ่มโอกาสในการได้รับส่วนแบ่งตลาดจากงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง นายวชิระ กล่าว

นายมานิต จตุจริยพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สสว. กล่าวถึงที่มาของการออกมาตรการ THAI SME-GP แก่ MSME และหน่วยงานของรัฐได้รับทราบ พร้อมกล่าวถึงกระบวนการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในแต่ละมิติที่ดำเนินการภายใต้กิจกรรมฯ ที่จะสร้างความสามารถในการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ และก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้จริง

อาทิ กระบวนการบ่มเพาะความรู้ สร้างความเข้าใจในข้อกำหนด และกระบวนการยื่นเอกสารในขั้นตอนต่าง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาด และโอกาสการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างของรัฐในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับเอสเอ็มอีให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ในระบบ WWW.THAISMEGP.COM

ในงานดังกล่าว ยังมีกิจกรรมเสวนาเปิดประตู สู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์สำหรับเอสเอ็มอี การได้รับแต้มต่อในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และมาตรการสนับสนุน MSME ในปี 2566 โดยผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และภาพรวมข้อมูลต่างๆ ในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีควรรู้

โดยผู้แทนกรมบัญชีกลาง และตัวแทนจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างกับเอสเอ็มอีในปี 2565 ที่จะมาพูดคุย ตอบข้อซักถามที่ MSME ควรรู้ เมื่อจะเข้าสู่การเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ พร้อมทั้งกิจกรรมอบรมในหัวข้อการวางแผนด้านการเงินและภาษี สำหรับ SME คู่ค้าภาครัฐเพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการในการพัฒนาและวางแผนธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ให้สามารถเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มโอกาสรับส่วนแบ่งทางการตลาด ให้เอสเอ็มอีไทย ได้เติบโตได้อย่างมั่นคง

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มจังหวัด ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ : https://forms.gle/a8HueLMjwFZG7D5x9

Line Official : @thaisme-gp หรือติดต่อ คุณวรรณภาพร พรมลาย เบอร์โทร 082-450-2619 คุณธีรโชติ ไหลสกุล เบอร์โทร 082-450-2626 และกิจกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ : https://forms.gle/Ec2MCsdErsgj1EDRA และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ : https://forms.gle/TVf2SzoUHGjouhWs6 Line : @ssru.thaismegp เบอร์โทร 092 446 1103

ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ Facebook : OSMEP สสว. / SME CONNEXT / Line Official : @thaisme-gp /

Facebook : ssru.thaismegp และ Line : @ssru.thaismegp