เซเว่นฯ ตอกย้ำนโยบาย “SME โตไกลไปด้วยกัน” เปิด “ศูนย์ 7-Eleven สนับสนุน SME”

เซเว่นฯ ตอกย้ำนโยบาย “SME โตไกลไปด้วยกัน”

เปิด “ศูนย์ 7-Eleven สนับสนุน SME” ตอบโจทย์ทุกความต้องการเอสเอ็มอี

 

เซเว่นฯ เดินหน้าตอกย้ำนโยบาย “SME โตไกลไปด้วยกัน” ประกาศติดอาวุธผู้ประกอบการไทย ปั้น “ศูนย์ 7-Eleven สนับสนุน SME” ที่ร้านเซเว่นฯ สาขาธารา สแควร์ สู่แหล่งรวมข้อมูล ความรู้ และเครือข่ายพันธมิตรระดับแถวหน้าของประเทศ แบบเข้าถึงได้ง่าย

พร้อมช่องทางจำหน่ายสินค้าหลากหลาย โดดเด่นด้วย 7 บริการ SME Service Solution ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและครอบคลุมในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทย สู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า “ศูนย์ 7-Eleven สนับสนุน SME” จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “SME โตไกลไปด้วยกัน” เพื่อตอกย้ำกลยุทธ์ 3 ให้ ประกอบด้วย 1. ให้ช่องทางขาย 2. ให้ความรู้ และ 3. ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย

โดยให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ งานวิจัย ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนให้กับเอสเอ็มอี ผ่าน 7 บริการ SME Service Solution ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเอสเอ็มอี

“บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีว่ากลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี เป็นฐานรากเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ซึ่งยังต้องการการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจัง เซเว่นฯ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีมาอย่างใกล้ชิด จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ 7-Eleven สนับสนุน SME ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเอสเอ็มอีให้ประสบความสำเร็จ

นับตั้งแต่เริ่มมีไอเดียอยากทำธุรกิจ จะมีสินค้าหรือไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองก็ได้ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงพันธมิตรให้กับเอสเอ็มอี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทดลองขายผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ผ่านตลาด E-commerce ตลาด Traditional Trade ทั้งนี้ เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

สำหรับ 7 บริการ SME Service Solution ประกอบด้วย 1. บริการให้คำปรึกษา : โดยให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ 2. บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ : ตรวจเช็กระบุ (Check List) มาตรฐานขั้นต้นที่ต้องมี รวมถึงสนับสนุนแนะนำแหล่งบริการตรวจเชื้อในอาหาร

3. ปรับปรุงกระบวนการผลิต : ให้ความรู้และเชื่อมโยงกับภาครัฐเพื่อขอรับบริการด้านกระบวนการหรือปรับปรุงการผลิตในโรงงาน 4. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การตลาดและประชาสัมพันธ์ : แนะนำเรื่องความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า, ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการใช้สื่อที่เหมาะสมกับช่องทางขาย 5. Matching Supplier / OEM : สร้าง Connection และเชื่อมต่อองค์ความรู้ระหว่างคู่ค้า

6. จัดหาแหล่งเงินทุน : ให้การเชื่อมโยงและคำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นแผนธุรกิจ, Matching กับแหล่งทุน และ 7. อบรมให้ความรู้คอร์สพิเศษเฉพาะสมาชิกศูนย์ฯ : Design Thinking & Branding, Customer Insights, การปรับเปลี่ยนด้านแนวโน้ม และมาตรฐานสินค้า

นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 บริษัทมีแผนที่จะเพิ่ม SME Shelf จากปัจจุบันมีอยู่กว่า 5,800 สาขา เป็นกว่า 7,500 สาขา รวมถึงพัฒนา SME Shelf ในบางสาขาให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ อาทิ สาขา Flagship สาขาสนามบินต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบของ Shelf SME – ของฝากและของที่ระลึก

ทั้งนี้ ศูนย์ 7-Eleven สนับสนุน SME ตั้งอยู่ภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธารา สแควร์ ถนนแจ้งวัฒนะ นอกจากจะรวบรวมสินค้าเอสเอ็มอีที่น่าสนใจมาให้ลูกค้าได้เลือกช้อป ได้แก่ สินค้าที่ได้รับรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน, สินค้าแนะนำ, Local Products, ขนม, เครื่องดื่ม, ของใช้ เช่น เครื่องสำอาง รวมกว่า 500 รายการ แล้วยังมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจจะเป็นคู่ค้ากับเซเว่น อีเลฟเว่น

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจสามารถนัดหมายขอเข้ารับคำปรึกษาได้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1. ผ่านช่องทาง Call Center เบอร์ 02-826-7750 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. หรือ E-mail : [email protected] 2. ผ่านทาง www.7smesupportcenter.com ตลอด 24 ชั่วโมง และ 3. Walk In : ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ฯ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.