ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบความมั่งคั่งควบคู่ความคุ้มครองด้วย โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ดอกเบี้ย 4% ต่อปี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบความมั่งคั่งควบคู่ความคุ้มครองด้วย

โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตจาก บมจ.ไทยประกันชีวิต และ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบความมั่งคั่งควบคู่ความคุ้มครอง ด้วยโปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี เมื่อฝากเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และฝากสูงสุดไม่เกินทุนประกันหรือค่าเบี้ยประกันปีแรก สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตจาก บมจ.ไทยประกันชีวิต และ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต ซึ่งลูกค้าต้องซื้อประกันชีวิตและชำระเบี้ย ขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และระยะวลารับฝากเงิน ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 เช่นกัน

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร สำหรับลูกค้าที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 02 626-7777 หรือ https://www.cimbthai.com/th/personal/promotions/latest-promotions/deposit_4_months_for_life_insurance.html