กรุงศรี สนับสนุนความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน–ญี่ปุ่น ผสานผู้เชี่ยวชาญเผยเทรนด์ ESG และ การค้าดิจิทัล

กรุงศรี สนับสนุนความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน–ญี่ปุ่น ผสานผู้เชี่ยวชาญเผยเทรนด์ ESG และ การค้าดิจิทัล สร้างการเติบโตยั่งยืนระหว่างภูมิภาค

 

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมมือกับ Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. และ บริษัท เอ็มยู รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “The Latest Trends of ESG & Digital Trade Toward the Sustainable Growth of ASEAN – Japan” เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น 50 ปี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำร่วมเผยทิศทางความร่วมมือด้าน ESG และดิจิทัล ระหว่างภูมิภาค ซึ่งงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 ราย จากหลากหลายองค์กรในประเทศไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเวียดนาม

นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานโดยเผยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมสะท้อนวิสัยทัศน์การร่วมสร้างสรรค์ด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น ของคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียนและญี่ปุ่น (AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee : AMEICC)

ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและบทบาทของกรุงศรีในฐานะสถาบันการเงินในการส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจบนเส้นทาง ESG

งานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมแบ่งปันความรู้ โดยเริ่มจาก นายคะซุกิ อิเคะกะมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มยู รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ข้อมูลสรุปภาพรวมเป้าหมายการลดคาร์บอนของแต่ละประเทศในอาเซียน พร้อมให้คำแนะนำในการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกฎระเบียบของประเทศต่างๆ

ต่อด้วยบริษัท Zeroboard พันธมิตรของกรุงศรี และ MUFG โดย นายไทจิ โอโนะ ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท Zeroboard Inc. ได้มาบรรยายให้เห็นถึงเส้นทางและการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นต์ รวมทั้งแบ่งปันเรื่องราวและวิธีการที่ Zeroboard สามารถช่วยบริษัทต่างๆ ในญี่ปุ่นจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สำเร็จ

ในส่วนของกรุงศรีและ MUFG นายคอลลิน เชน กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน ESG Finance ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และวาณิชธนกิจเอเชีย MUFG Bank และ นางสาวแจ่มจันทร์ ศิริกาญจนาวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก็ได้มาร่วมแนะนำเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อความยั่งยืนของกรุงศรีและ MUFG ทั้งในอาเซียนและประเทศไทย

สำหรับหัวข้อธุรกิจการค้าดิจิทัล นายซาโตรุ โซเมยะ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท TradeWaltz Inc พันธมิตรภายใต้เครือข่าย MUFG ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลจากประเทศญี่ปุ่น ได้มาแบ่งปันเรื่องราวการริเริ่มการค้าดิจิทัลในกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น และความสำเร็จในการเปิดตัว National Digital Trade Platform หรือ NDTP ของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการนำร่องด้านการค้าดิจิทัลครั้งแรกระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และ หัวหน้าโครงการ ดิจิทัล เทรด คอนเนค ของสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียน ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ โดยเน้นย้ำถึง ปฏิญญา ESG ของสมาคมธนาคารไทย (The Thai Bankers’ Association : TBA) ในการร่วมกำหนดทิศทางของภาคอุตสาหกรรมธนาคารเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยให้การตระหนักในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายและสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงบริการทางการเงิน การลดความเหลื่อมล้ำ และการสนับสนุนประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

นอกจากนั้น นายกอบศักดิ์ยังได้ตอกย้ำความสำเร็จระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ในการเชื่อมต่อการค้าและการชำระเงินผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งแสดงให้เห็นประสิทธิภาพทั้งในแง่ของต้นทุนที่ลดลงและเวลาที่สั้นลง และยังเป็นประโยชน์กับประเทศอื่นๆ สามารถนำไปปรับใช้ต่อไป

 

เกี่ยวกับกรุงศรี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็น 1 ใน 6 สถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 77 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก

กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อรายย่อย การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 615 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 575 สาขา และสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 32,845 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.8 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)) อีกด้วย

กรุงศรีมีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานราว 2,400 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 170,000 คน

MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงกิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก”

ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปันสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english