เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เปิดพื้นที่สนับสนุนสินค้าคุณภาพ ในงาน “SME D SHOPPING”

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เปิดพื้นที่สนับสนุนสินค้าคุณภาพ

ในงาน “SME D SHOPPING”

 

นางพิทยา อินภิรมย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ นางลักคนา อนุพันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานในพิธีเปิดงาน SME D Shopping” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วยการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าคุณภาพ ทั้งของกินของใช้สินค้าแฟชั่น ฯลฯ ณ ลานไนน์สแควร์ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เมื่อวันก่อน