BEST Express ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีศูนย์กระจายพัสดุ เพิ่มศักยภาพและความรวดเร็วในการส่งพัสดุทั่วประเทศ

BEST Express ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีศูนย์กระจายพัสดุ เพิ่มศักยภาพและความรวดเร็วในการส่งพัสดุทั่วประเทศ

BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการ รับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทย มีสาขาให้บริการครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ชูศักยภาพศูนย์กระจายพัสดุ (HUB) กรุงเทพฯ

ที่มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งซอฟต์แวร์และเครื่องจักรต่างๆ ที่ทันสมัยและมีการพัฒนาโดยตรงจาก เบสท์ (BEST Inc.) ในประเทศจีน บริษัทแม่ของ เบสท์ ประเทศไทย ที่มาพร้อมทั้งประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับการคัดแยกพัสดุจำนวนมหาศาล ท่ามกลางการออกโปรโมชันต่างๆ ของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศ

คุณนวชล ยันอินทร์ ผู้จัดการศูนย์กระจายพัสดุ BEST Express กรุงเทพฯ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นวัตกรรมเทคโนโลยีภายในศูนย์กระจายพัสดุ BEST Express กรุงเทพฯ เป็นการนำระบบและเครื่องจักรมาจากบริษัทแม่ เบสท์ (BEST Inc.) ไม่ว่าจะเป็นด้านซอฟต์แวร์ มีการนำโปรแกรมและระบบต่างๆ มาใช้ อาทิ ระบบการคัดแยกสินค้าอัตโนมัติ ระบบการวัดขนาด และน้ำหนักอัตโนมัติ ซึ่งมีศักยภาพในการกระจายพัสดุได้สูงต่อวัน

และการนำเครื่องจักรต่างๆ มาช่วยเพิ่มความรวดเร็วของการคัดแยกพัสดุ เช่น เครื่อง DWS ที่ชั่งน้ำหนักและวัดขนาดได้ตามมาตรฐาน โดยมีการปรับขนาดเพื่อให้รับความยาวได้มากขึ้น ในส่วนของการวัดน้ำหนักของสินค้าชิ้นเล็กในกระบวนการการทำงานของระบบ Auto Source มีการใช้เครื่องที่เรียกว่า Fast Hand ที่สามารถชั่งน้ำหนักได้จากการสแกนบาร์โค้ด และมีเครื่องชั่งตัวใหม่ที่เมื่อวางสินค้าลงไปจะสามารถสแกนน้ำหนักและขนาดได้ เมื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากประเทศจีนเข้ามา ช่วยทำให้ศูนย์กระจายพัสดุ สามารถกระจายพัสดุได้รวดเร็วและมีศักยภาพสูงขึ้น”

นอกจากนี้ ศูนย์กระจายพัสดุ (HUB) ของบริษัทฯ ยังได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 (ไอเอสโอ 9001 เวอร์ชัน 2015) Quality Management System (QMS) จาก LRQA องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบคุณภาพชั้นนำของโลก โดยมีขอบข่ายครอบคลุมถึงการบริการจัดส่งพัสดุด่วน และการบริหารจัดการคลังสินค้า ณ สำนักงาน ศูนย์กระจายพัสดุ และคลังสินค้าของบริษัทฯ

เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินการให้บริการขนส่งพัสดุด่วนและบริการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ คือ “คุณภาพเป็นแรงผลักดันของเราไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานและบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า”