ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บริจาคหนังสือให้ กศน.อุ้มผาง 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บริจาคหนังสือให้ กศน.อุ้มผาง 

นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นตัวแทนธนาคาร พนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ บริจาคหนังสือทั้งเก่าและใหม่ รวมกว่า 500 เล่ม ส่งมอบให้ คุณครูวารินทร์ กวาวสิบสาม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอุ้มผาง (กศน.อุ้มผาง)

โดยหนังสือดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยัง 6 ตำบล (12 หมู่บ้าน) ซึ่งบางหมู่บ้านมีพื้นที่อยู่บนดอย โดยคุณครูจะเดินทางมารับหนังสือเพื่อนำไปใช้ประกอบการสอนให้กับชาวบ้านในชุมชนที่เป็นนักเรียน กศน. กว่า 1,100 คน ต่อไป

ทั้งนี้ หนังสือยังมีความจำเป็นสำหรับ กศน.อุ้มผาง เป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานศึกษายังอยู่ในพื้นที่ห่างไกล หนังสือยังมีจำนวนน้อยและขาดแคลนงบประมาณในการซื้อหนังสือ โดยหนังสือที่ต้องการเป็นประเภท เกษตรกรรม เทคโนโลยี ช่องทางอาชีพ ท่องเที่ยว การ์ตูน และนวนิยาย เป็นต้น

สนใจบริจาคหนังสือเพิ่มเติมได้ที่ กศน.อำเภออุ้มผาง เลขที่ 66 หมู่ที่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170