ดีพร้อม จัดสัมมนา “พลิกวิกฤตเพิ่มยอดขายด้วยเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag”

ดีพร้อม จัดสัมมนา “พลิกวิกฤตเพิ่มยอดขายด้วยเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ นักออกแบบ เจ้าของธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาฟรี “ดีพร้อมพลิกวิกฤตเพิ่มยอดขายด้วยเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag”

พร้อมเสิร์ฟองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน เครื่องหมายคุณภาพฉลากผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดการข้อมูล Data Marketing Framework รวมทั้งข้อมูลแนวโน้ม การตลาดในยุค Era และกิจกรรม Workshop เข้มข้น ภายใต้โครงการกิจกรรม ดีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้อโศก ห้องซากุระ – ลิลลี่ 2 ชั้น L

สำหรับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) และได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานสินค้าไทย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2566 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/DfBXRQMLdb4u4Pr28 รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ www.thailandtextilestag.com