จัดการระบบทรัพยากรในองค์กร ให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล On Cloud

จัดการระบบทรัพยากรในองค์กร ให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล On Cloud

คำว่าทรัพยากรในองค์กร หมายความรวมๆ ได้หลายอย่างตั้งแต่เรื่องของบุคคล เวลา การเงิน เอกสาร โปรแกรมบริหารงานบุคคล On Cloud ของเราก็สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่กล่าวมาได้อย่างครบถ้วนทุกด้าน โดยระบบของเราออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เป็นระบบที่ทำงานได้อย่างหลากหลาย ทำงานอะไรได้บ้าง ไปติดตามกัน

จัดการระบบทรัพยากรในองค์กรให้เป็นเรื่องง่ายด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล On Cloud ด้านเอกสาร

เรื่องของเอกสาร เกี่ยวกับพนักงาน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มักมีปัญหา ไม่ว่าจะการเก็บรายละเอียดพนักงาน รายละเอียดสัญญาจ้าง ข้อกำหนดการจ้างงาน ใบเตือน ใบแจ้ง ใบคำขอต่างๆ ในปีๆ หนึ่ง ก็นับเป็นเอกสารจำนวนมาก หากจำเป็นต้องใช้งานในการยื่นประกอบการทำงาน การตรวจสอบ ไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องค้นหาและรวบรวม

หลายบริษัทถึงกับต้องมีการปิดปลายปี เพื่อเคลียร์เรื่องเอกสาร กระดาษภายในองค์กร จะดีกว่าไหม หากสามารถเปลี่ยนระบบการใช้กระดาษทั้งหมด ให้กลายเป็นการทำงานด้านเอกสารภายในระบบ โปรแกรมบริหารงานบุคคลหรือโปรแกรม HR On Cloud ของเรา

เมื่อเปลี่ยนการใช้กระดาษมาเป็นโปรแกรมบริหารงานบุคคล On Cloud ของเราแล้ว ก็สามารถจัดการได้ง่าย เนื่องจากเอกสารสามารถจัดเก็บในโปรแกรม มีหมวดหมู่ที่เรียบร้อย เวลาค้นหา สามารถค้นหาได้จากชื่อพนักงาน ด้วยการทำงานที่เป็นระบบ และสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่าง Real-Time เพราะเป็นข้อมูล On Cloud

คราวนี้ ไม่ว่าจะกี่ใบรับรอง กี่ใบแจ้งเตือน เอกสารสลิปเงินเดือนกี่เดือน ก็สามารถพร้อมให้ดาวน์โหลดกลับมาใช้ได้ในทันที สามารถเลือกที่จะพิมพ์เมื่อต้องใช้ แค่นี้ก็สามารถลดการเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ ลดการหาย ลดความวุ่นวายที่จะต้องให้ไปหาเอกสารที่เก็บไว้ ซึ่งช่วยในการจัดการทรัพยากรในองค์กร อย่างน้อยก็เรื่องของการซื้อกระดาษ และสถานที่ในการเก็บพวกเอกสารไปหนึ่งส่วน

จัดการระบบทรัพยากรในองค์กรให้เป็นเรื่องง่ายด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล On Cloud ด้านเวลา

มีสุภาษิตฝรั่งที่กล่าวไว้ว่า “Time and tide wait for no man.” หมายถึง เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร ดังนั้น การจัดการใดๆ ที่ทำให้ลดเวลาการจัดการลงได้ ก็เรียกได้ว่าคุ้มค่า เพราะเวลาคือทรัพยากรที่ไม่สามารถหาอะไรทดแทนได้ การที่พนักงานลดการเสียเวลาในการจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วมีเวลามาโฟกัสให้กับงานมากขึ้นย่อมเป็นเรื่องดี และหากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้ลดเวลาในการที่จะต้องตรวจทานซ้ำๆ ก็เป็นเรื่องที่ดี การนำโปรแกรมบริหารงานบุคคล On Cloud มาใช้ในการทำงาน ย่อมทำให้เหลือเวลาไปทำงานอื่นได้อีกเยอะ

ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในเรื่องของการลงเวลาการทำงานนอกสถานที่ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวยังรองรับการเช็กอินงานผ่านมือถือ พร้อมรูปถ่าย และ GPS เพื่อยืนยันว่ากำลังทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการนัดพบลูกค้า การไปหน้างาน ก็สามารถลงเวลางานได้ ไม่ต้องกังวลต้องเข้ามาสแกนนิ้วก่อนไปข้างนอกอีกต่อไป การลงเวลางานรูปแบบนี้ สามารถเข้าสู่โปรแกรมคำนวณวันขาด ลา ได้ทันทีอีกด้วย

เพราะโปรแกรมของเรามาพร้อมกับฟีเจอร์ที่หลากหลาย และยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยลดงานที่ต้องทำประจำ และลดเวลาในการตรวจทานข้อมูลที่อาจจะผิดพลาดให้ง่ายขึ้น ลดเวลาที่เคยใช้ในทุกๆ เดือนลงไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำข้อมูลจากระบบลงเวลา มาเข้าโปรแกรมคำนวณเงินเดือน การตรวจสอบการขาด ลา มาสาย การคำนวณโอที

ทั้งหมดนี้ เคยเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ทุกๆ เดือน เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง นำไปจัดการกับพนักงาน หรือคำนวณวันลา ออกเอกสารเตือน ทั้งหมดนี้ จะลดการทำงานลง เพราะโปรแกรมบริหารงานบุคคล On Cloud ของเราสามารถทำให้เห็นได้ในทันที ไม่ต้องยุ่งยากในการคำนวณด้วยตัวเองอีกต่อไป ถูกต้องครบถ้วน ลืมเรื่องการใช้เครื่องคิดเลขคิดเวลากันไปเลย

จัดการระบบทรัพยากรในองค์กรให้เป็นเรื่องง่ายด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล On Cloud ด้านการเงิน

ด้านการเงิน ข้อนี้ต่อยอดมาจากเรื่องของเวลา เพราะการคำนวณเวลา การขาด การลา การมาสาย จนต้องออกใบเตือน การทำโทษ การหักเงินต่างๆ แล้ว รวมไปถึงการทำโอที หลังจากนั้นก็ต้องนำมาสู่การคำนวณเงินเดือน ว่าเดือนนี้เงินได้รับจากในแต่ละส่วน และเงินที่ต้องมีการหักจ่าย หักสมทบต่างๆ รวมแล้วเหลือเงินเดือนที่จะได้รับกี่บาท

ทั้งหมดนี้ สามารถทำได้ด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล On Cloud ของเรา ไม่ต้องคิดซับซ้อนด้วยเครื่องคิดเลข ไม่ต้องเปิดหน้า Excel หลายตาราง ไม่ต้องใช้กระดาษที่พิมพ์ออกมา เพื่อตรวจทานรายละเอียด เพราะโปรแกรมของเราสามารถคำนวณได้อย่างครบถ้วน เหมือนกันในทุกๆ เดือน เป็นมาตรฐาน สามารถตั้งรายละเอียดการหักเงิน การคำนวณได้ ทำให้การจัดการเรื่องของการเงินในองค์กรจะกลายเป็นเรื่องง่าย

จัดการระบบทรัพยากรในองค์กรให้เป็นเรื่องง่ายด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล On Cloud ด้านบุคคล

ด้านบุคคล จะเป็นการจัดการในเรื่องของเอกสารการจ้างที่ทำให้จัดการได้ง่าย ลดการใช้กระดาษ ค้นหาก็ง่าย เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ทำงานที่เกี่ยวข้อง การขาด การลา ก็สามารถจัดการในระบบได้ง่าย เห็นได้ทันทีว่าใครขอลาผ่านระบบ วันนี้ใครขาดงาน ใครเข้างานนอกสถานที่

ซึ่งจะเห็นได้ว่าโปรแกรมบริหารงานบุคคล On Cloud ทำให้องค์กรสามารถจัดการการทำงานของพนักงานได้ครบทุกด้าน ตั้งแต่การจ้างงาน เงินเดือน การลา เอกสารการเตือนความผิด การจัดการเอกสารสลิปเงินเดือน โปรแกรมบริหารงานบุคคล On Cloud สามารถรองรับได้ทุกความต้องการในการทำงานของ HR และผู้บริหารได้แบบ Real Time

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้อ่านจะรับได้รับความรู้และแนวทาง เพื่อนำโปรแกรมดังกล่าวไปใช้กับองค์กรเพื่อให้เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น