กสอ. เดินหน้าปีที่ 4 ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

กสอ. เดินหน้าปีที่ 4 ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Beyond Academy : ABA) ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สูงขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งใน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมมากถึง 42 คน

ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม หรือ Agro Beyond Academy ได้จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยใน 3 ปีแรกเราจัดทำขึ้นในรูปแบบการอบรมออนไลน์ มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากถึงหลักหมื่นคน

เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม หรือจะเป็นบุคคลทั่วไปก็ได้ ที่ต้องการเข้ามาอบรมกับเราในเรื่องของการบริหารจัดการ การสร้างแบรนด์ การตลาด และการบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของตนเอง เป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ทรานส์ฟอร์มธุรกิจให้เข้ากับยุคสมัย

นางสาวอริยาภรณ์ ขุมทอง ผู้ประกอบการเจ้าของสวนทิวเขาหินอิงต้นไม้ จากจังหวัดนครนายก
นางสาวอริยาภรณ์ ขุมทอง ผู้ประกอบการเจ้าของสวนทิวเขาหินอิงต้นไม้ จากจังหวัดนครนายก

นางสาวอริยาภรณ์ ขุมทอง ผู้ประกอบการเจ้าของสวนทิวเขาหินอิงต้นไม้ จากจังหวัดนครนายก เล่าถึงสาเหตุที่เข้าร่วมโครงการว่า “ดิฉันเป็นอดีตพนักงานที่ลาออกมาเพื่อต้องทำความฝันในการทำธุรกิจเกษตรปลอดสารบนที่ดินของตนเองที่จังหวัดนครนายก โดยเราทำเป็น โคก หนอง นา แต่เป็นลักษณะของธุรกิจเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

แต่เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเท่าที่ควร จึงต้องการมาเพิ่มองค์ความรู้กับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อยากจะรู้ว่าธุรกิจที่เราทำอยู่นั้นจะสามารถไปไกลได้แค่ไหน นำสิ่งที่ได้จากวิทยากรไปปฏิบัติใช้ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของเรา นำความรู้ที่ได้ไปส่งต่อให้กับคนในชุมชนเพิ่มความแข็งแกร่งให้ชุมชนด้วยเช่นกัน”

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการ ได้ที่เว็บไซต์ www.dip.go.th หรือ เฟซบุ๊ก : กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม