เอาใจวัยเกษียณ ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งโปรฯ เงินฝากประจำ รับดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี ปลอดภาษี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เอาใจวัยเกษียณ ส่งโปรแกรมเงินฝากประจำซีเนียร์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 12 เดือน รับดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี ปลอดภาษี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดแคมเปญเดือนแห่งความรัก รับความมั่นคง สดใส ถูกใจวัยเกษียณ ด้วยเงินฝากประจำซีเนียร์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 12 เดือน รับดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี ปลอดภาษี ซึ่งลูกค้าต้องเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยทันทีทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

บัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และ 1 รายการฝาก เท่านั้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น. หรือ https://www.cimbthai.com/th/personal/promotions/latest-promotions/senior12months.html