กรุงศรี เปิดโครงการ “IC NEXT GEN PROGRAM” เฟ้นหาผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรง

กรุงศรี เปิดโครงการ “IC NEXT GEN PROGRAM” เฟ้นหาผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรง

 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS) เปิดตัวโครงการ “IC NEXT GEN PROGRAM” เฟ้นหาหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานผู้เชี่ยวชาญในสายธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อรองรับกำลังซื้อ และการขยายตัวของธุรกิจหลักทรัพย์ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน หรือ IC (Investment Consultant) ที่มีศักยภาพ ทั้งทักษะความรู้ บุคลิกภาพ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการฝึกอบรมพิเศษจาก คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้แนะนำการลงทุนที่มากด้วยความสามารถในตลาดทุน รวมถึงบริษัทฯ จะเตรียมฐานลูกค้าให้อย่างน้อย 50 ราย สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยเฉพาะ

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– ไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์การทำงาน หรือประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว

– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน บัญชี และวิศวกรรม

– ผู้สมัครจะต้องมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC Plain หรือ IC Complex อย่างใดอย่างหนึ่ง

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานมาได้ที่ [email protected]  ตั้งแต่วันนี้จนถึง 14 ก.พ. 2566 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-659-7000 ต่อ 5906 ในวันและเวลาทำการ

 

หลักทรัพย์กรุงศรี
บล.กรุงศรี
(บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)) เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธย าและเป็นสมาชิกของกลุ่มการเงิน MUFG ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

บล.กรุงศรี เป็นสมาชิกลำดับที่ 29 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจุบันดำเนินธุรกิจมานานถึง 47 ปี โดยบริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ปัจจุบันมีการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริการนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ แก่ลูกค้าสถาบันและลูกค้ารายย่อย, บริการนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนกว่า 20 บลจ. บริการและผลิตภัณฑ์การบริหารความมั่งคั่งรวมถึงให้บริการกองทุนส่วนบุคคล

 

กรุงศรี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็น 1 ใน 6 สถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 77 ปี

กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อรายย่อย การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 626 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 587 สาขา และสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 39 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 32,617 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.8 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)) อีกด้วย

กรุงศรีมีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานราว 2,400 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 170,000 คน

MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงกิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG

มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้า โดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปันสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน

MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english