อ.เปิ้ล สุมาลี มอบข้าวสารหอมมะลิคุณภาพ จำนวน 1,000 ถุง ให้พี่น้องชาวเขตสวนหลวง

อ.เปิ้ล สุมาลี มอบข้าวสารหอมมะลิคุณภาพ จำนวน 1,000 ถุง ให้พี่น้องชาวเขตสวนหลวง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น. นอกเวลาทำการหลังเลิกงาน สำนักงานเขตสวนหลวง ต้องกราบขอบคุณ คุณเปิ้ล สุมาลี เลิศวิลัย อาจารย์สักลายมือชื่อดัง ย่านนนทบุรี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนข้าวสารหอมมะลิคุณภาพคัดเกรด  (เอ.โอ.เค) จำนวน 1,000 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม

พร้อมด้วย ขนมชั้น และวุ้น ให้แก่สำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อนำไปส่งมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพ เพื่อมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน จิตอาสา

ในการนี้ นางสุภมาส เลขาจารกุล ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ได้ร่วมรับมอบ และส่งมอบข้าวสารให้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่โยธา สำนักงานเขตสวนหลวง

นอกจากนั้น ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม เวลา 16.00 น. จะนำส่วนหนึ่งไปส่งมอบแก่ชาวบ้าน วัดทองใน บริเวณเขตสวนหลวง ต่อไป