เริ่ม 1 ก.พ.นี้! ธ.ก.ส. ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125-0.25% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

INTER

ธ.ก.ส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ทั้ง MRR MLR และ MOR ร้อยละ 0.125-0.25 ต่อปี ตามมติ กนง. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 1.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดและการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 จนถึงครั้งล่าสุดในวันที่ 25 มกราคม 2566 รวมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจำนวน 4 ครั้ง จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี มาอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปีในปัจจุบัน ตามการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งด้านการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว

ธ.ก.ส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีบทบาทในการดูแลภาคการเกษตรและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ได้ทำการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามนโยบายกระทรวงการคลังออกไปให้นานที่สุด

เพื่อช่วยลดภาระให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ ให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติในช่วงการฟื้นตัวหลังจากเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะเดียวกัน ได้มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อให้ผู้ฝากได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดและการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจไทย ธ.ก.ส. ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.125-0.25 ต่อปี ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายคนชั้นดี (MRR) ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.125 ต่อปี จากปัจจุบันที่ร้อยละ 6.50 เป็นร้อยละ 6.625 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสถาบันและนิติบุคคลชั้นดี (MLR) ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 ต่อปี จากปัจจุบันที่ร้อยละ 4.875 เป็นร้อยละ 5.125 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 ต่อปี จากปัจจุบันที่ร้อยละ 6.25 เป็นร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป