บทสัมภาษณ์ ดร.สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทสัมภาษณ์ ดร.สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีอายุมาอย่างยาวนาน เริ่มก่อตั้งในปี 2468 ด้วยความตั้งใจของนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ที่แยกย้ายกันไปอยู่ตามที่ต่างๆ เมื่อเรียนจบ อยากจะกลับมาพบปะสังสรรค์จึงมีความคิดริเริ่มในการก่อตั้งสมาคมนี้ขึ้นมา และในปัจจุบันสมาคมฯ ถือเป็นองค์กรขับเคลื่อนกิจกรรมที่สำคัญหลายกิจกรรม หนึ่งในกิจกรรมนั้นคือ รางวัล “รำเพยจรัสแสง”

คำถาม : บทบาทและหน้าที่ของนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ สำหรับดร.สิทธิ คืออะไร

“พยายามทำให้สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นศูนย์กลาง ในการที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนเก่า และทำประโยชน์ให้แก่นักเรียนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา กีฬา และทะนุบำรุงพระศาสนา สมาคมเรามีพี่ๆ น้องๆ เข้ามาช่วยและดูแลทุกส่วน ทำให้เกิดความเข้าใจอันดี มีความสามัคคี ที่ผ่านมา 1 ปีถือว่าประสบความเสร็จเป็นอย่างยิ่ง”

คำถาม : แผนและกิจกรรมที่น่าสนใจของสมาคมนักเรียนเก่าสำหรับปี 2566 วางแผนไว้อย่างไรบ้าง

– งานรำเพยรันครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นงานวิ่งที่จัดขึ้นในเมืองที่เป็นเส้นทางการวิ่งที่สวยงามที่สุด

– งานชื่นชุมนุม งานสังสรรค์ใหญ่ประจำปีของชาวเทพศิรินทร์ ปีนี้จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ สมกับที่รอคอยที่ไม่ได้จัดมา 3 ปีแล้ว

– งานครบรอบ 100 ปี นสิยา โลกวฑฒโน ซึ่งเป็นพุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน

คำถาม : ความสำคัญของรางวัลรำเพยจรัสแสง

“เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับนักเรียนเก่าที่ทำประโยชน์ และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม ซึ่งนักเรียนเก่าแต่ละท่านที่เคยได้รับรางวัลนั้นเป็นที่ยอมรับของเพื่อนในรุ่น และในสังคมของเรา”