พช. จับมือ Shopee หนุน ผปก. OTOP กว่า 1,000 ราย ขายออนไลน์ “ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้”

พช. จับมือ Shopee หนุน ผปก. OTOP กว่า 1,000 ราย ขายออนไลน์ “ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้”

พช. ชู “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ขายออนไลน์ จับมือ Shopee หนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมต่อเนื่อง 4 แคมเปญ กว่า 1,000 ร้านค้า พลิกฟื้นฝ่าวิกฤต เดินหน้าพัฒนาช่องทางการตลาด สร้างงาน สร้างรายได้

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงาน “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานด้าน OTOP ที่ผ่านมา มีความเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชนชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี อาทิ OTOP Midyear ช่วงกลางปี หรือ OTOP City ช่วงปลายปี แต่ละงานมียอดขายรวมนับพันล้านบาท แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระบาด ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศ

ทำให้ขาดรายได้ในการดำเนินชีวิต ทั้งยังส่งผลต่อการผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” ในครั้งนี้ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดก่อนหน้า ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจทั้งจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมและจากประชาชนที่สนใจร่วมสนับสนุนสินค้า OTOP ผ่านช่องทางออนไลน์

“โครงการนี้กรมฯ ได้ร่วมมือกับ Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดี จัดทำแคมเปญส่งเสริมการขายรวม 4 แคมเปญต่อเนื่อง แคมเปญละ 30 วัน ระหว่างกันยายน 2565 – 4 มกราคม 2566 ประเดิมด้วย “OTOP Amazing 2022” ต่อด้วย “OTOP Amazing Grand Sale” ตามด้วย “OTOP Amazing Year End” และปิดท้ายด้วย “OTOP Amazing Gift Fest”

โดยได้เชิญชวนผู้ประกอบการโอท็อปทั้งที่มีร้านอยู่เดิม และร่วมเปิดร้านค้าออนไลน์ใหม่บน Shopee เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้มีศักยภาพในการแข่งขันไปพร้อมกัน มีการคัดเลือกสินค้า OTOP ที่มีความหลากหลาย จัดบุคลากรของกรมฯ คอยให้คำแนะนำการเปิดและบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย พร้อมส่วนลดสำหรับประชาชนที่สนใจร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปออนไลน์ด้วย

โดยผลตอบรับมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องกว่า 1,000 รายที่ได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาด เป็นหนึ่งในโครงการที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

ด้าน ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการรายแรกที่ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” ได้จัดทำแคมเปญพิเศษถึง 4 แคมเปญ และจะอยู่ในช่วงที่แพลตฟอร์มมีกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษทุกเดือน อาทิ 9.9, 10.10, 11.11 หรือ 12.12 ที่ผู้ใช้แพลตฟอร์มรู้จักกันเป็นอย่างดี

โดยความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาของช้อปปี้ในการเดินหน้าส่งเสริมการฟื้นตัวของร้านค้าและผู้ขาย เพื่อช่วยให้ร้านค้าและผู้ขายสามารถเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ ด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มช้อปปี้ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่และสร้างธุรกิจให้แข็งแรงและเติบโตได้ในระยะยาวต่อไป