ชวนช้อปรับปีใหม่ “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษี กับ 4 ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.พ. 66

ชวนช้อปรับปีใหม่ “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษี กับ 4 ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566

 

4 ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค ได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 และเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เอาใจขาช้อปรับปีใหม่ กับโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2566″ ช้อปลดหย่อนภาษี ช้อปสูงสุด 40,000 บาท รับคืนภาษีสูงสุด 14,000 บาท (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี) ตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

โดยสินค้าและบริการที่ใช้ลดหย่อนภาษี ได้แก่ สินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หนังสือ (รวมถึง e-book) และสินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว (ยกเว้น สุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่ ยาสูบ ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าบริการนำเที่ยว ค่ามัคคุเทศก์ ค่าที่พักในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าเบี้ยประกันวินาศภัย)

สำหรับใบกำกับภาษีที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษี “ช้อปดีมีคืน 2566”

– ใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษ ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

– ใบกำกับภาษีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) สามารถนำมาลดหย่อนเพิ่มได้อีก 10,000 บาท

ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทกต์ เซ็นเตอร์ 1285 ในเวลา 08.30-22.00 น.

 

#ช้อปดีมีคืน2566 #ช้อปลดหย่อนภาษี #MBKCENTER #Paradisepark #Theninecenterrama9 #Theninecentertiwanont