ฝากปุ๊บ รับปั๊บ! “เงินฝากดอกเบี้ยทันใจ” รับดอกเบี้ยทันที 1.25% เช็กเงื่อนไขเลย

ฝากปุ๊บ รับปั๊บ! “เงินฝากดอกเบี้ยทันใจ” รับดอกเบี้ยทันที 1.25% เช็กเงื่อนไขเลย

ธ.ก.ส. เปิดตัว เงินฝากดอกเบี้ยทันใจ ฝากปุ๊บ รับดอกเบี้ยล่วงหน้าไปใช้จ่ายช่วงปีใหม่ทันที 1.25% ขั้นต่ำตั้งแต่ 1 แสนบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท ยกเว้นดอกเบี้ยสำหรับบุคคลธรรมดา ระยะเวลาฝาก 11 เดือน 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายศรัทธา อินทรพรหม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ “เงินฝากดอกเบี้ยทันใจ” รับปีใหม่ เพื่อสนับสนุนทางเลือกการออมเงินให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่สามารถนำดอกเบี้ยล่วงหน้าไปใช้จ่ายได้ทันที

โดยเงื่อนไขการฝาก ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชี/ราย และเป็นบัญชีเจ้าของเดียว (Single) เท่านั้น โดยรับฝากขั้นต่ำครั้งละ 100,000 บาทขึ้นไป รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี ระยะเวลาฝากเงิน 11 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันที ณ วันที่ฝาก และยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา เงินฝากครบกำหนดเป็นแบบวันชนวัน เมื่อครบกำหนดธนาคารจะดำเนินการโอนต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชี ฝากเงิน หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center 02 555 0555 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2566 (หรือธนาคารแจ้งปิดการรับฝาก)