แฟลช เพิ่มช่องทางขายออนไลน์ ติดอาวุธให้ชุมชนรอบคลังสินค้า

แฟลช เอ็กซ์เพรส ติดอาวุธให้ชุมชนรอบคลังสินค้า เพิ่มช่องทางขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์

นางสาวปรินทร์ทิพย์ อิสริยเมธา ผู้อำนวยการแผนกประชาสัมพันธ์ และภาครัฐสัมพันธ์ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้นำด้านบริการขนส่งพัสดุแบบครบวงจร กล่าวว่า พันธกิจหลักส่วนหนึ่งของ แฟลช เอ็กซ์เพรส คือ การให้ความสำคัญด้านการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะการคำถึง Stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มและพัฒนาโครงการ “แฟลช สนับสนุนชุมชนสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์” ซึ่งถือเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

โดยการเข้าไปช่วยส่งเสริมศักยภาพ และเพิ่มช่องทางการขายบนแพลตฟอร์ม Lazada ให้แก่ชุมชนรอบคลังสินค้าของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 40 แห่ง ซึ่งชุมชนเหล่านั้นมีสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดช่องทางในการโปรโมต รวมถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อไม่มากนักโดยเฉพาะช่องทางการขายสินค้าออนไลน์

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวตั้งเป้านำร่อง 100 ร้านค้าทั่วประเทศที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยล่าสุดมีหลายชุมชนทั่วทุกภูมิภาคที่สนใจลงชื่อเข้าร่วมโครงการ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอมือ, ผลิตภัณฑ์จักสาน, น้ำยาสระผมสมุนไพร และเครื่องแกงต่างๆ เป็นต้น

พร้อมเตรียมเปิดเชิญชวนผู้ประกอบการชุมชนรอบคลังสินค้าแฟลช ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะเข้าไปช่วยทำให้สินค้า และผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนความร่วมมือกับบริษัท ลาซาด้า (ประเทศไทย) จำกัด ในการต่อยอดโครงการดังกล่าวต่อไปในอนาคตอีกด้วย ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ประกอบการชุมชนรอบคลังสินค้าแฟลช เอ็กซ์เพรส ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “แฟลช สนับสนุนชุมชนสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan page : Flash Express และเว็บไซต์ www.flashexpress.co.th