ซีไอเอ็มบี ไทย สานต่อวัฒนธรรม “งดการให้และการรับของขวัญ” ต่อเนื่อง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สานต่อวัฒนธรรม “งดการให้และการรับของขวัญ” ตามนโยบาย No Gift Policy อย่างต่อเนื่อง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สานต่อวัฒนธรรม โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือ “งดการให้และการรับของขวัญ” ตามนโยบาย No Gift Policy อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ดำเนินงานด้วยความสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลและห่างไกลการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

นายเศรษฐจักร ลียากาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การคอร์รัปชั่นเป็นการเอารัดเอาเปรียบ ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม การเสริมสร้างความโปร่งใสจากจุดเล็กๆ ของ No Gift Policy ของธนาคารที่จะไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นๆ อาจนำไปสู่วัฒนธรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของอุตสาหกรรมตลอดจนประเทศชาติต่อไป”