อพท. รับมอบ ชุดตรวจ ATK จำนวน 3,000 ชุด

อพท. รับมอบ ชุดตรวจ ATK จำนวน 3,000 ชุด

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พร้อมคณะผู้บริหาร อพท. รับมอบชุดตรวจ เอทีเค จำนวน 3,000 ชุด จากนายพิสิษฐ์ วรรณวิทยาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และนางนวรัตน์ วรรณวิทยาภา กรรมการ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน อพท. ในทุกระดับ

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี

สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนและพื้นที่ อันเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โอกาสนี้ นายพิสิษฐ์ ได้กล่าวว่า บริษัทฯ ทราบถึงข้อจำกัดของหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่องงบประมาณที่จะนำมาจัดซื้อชุดตรวจ เอทีเค แจกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จึงยินดีให้การสนับสนุน และขอให้ทุกคนป้องกันและใส่ใจดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องต่อไป ขึ้นที่ ห้องประชุม อพท. อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6