แม็คยีนส์ ร่วมกับ อ๊อตเทริ ส่งต่อเสื้อใหม่ โครงการ Wash & Share ครั้งที่ 2 แก่มูลนิธิกระจกเงา

แม็คยีนส์ ร่วมกับ อ๊อตเทริ ส่งต่อเสื้อใหม่ โครงการ Wash & Share ครั้งที่ 2 แก่มูลนิธิกระจกเงา

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” นำโดย นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน ร่วมกับ นายกวิน นิทัศนจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เค-เน็กซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซัก Otteri Wash & Dry ร่วมส่งต่อเสื้อใหม่ในโครงการ Wash & Share ครั้งที่ 2 แก่มูลนิธิกระจกเงา

โดยมี นายสฤษดิ์ ถิรชาญชัย หัวหน้าโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา เป็นตัวแทนรับมอบ ร่วมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ตันธนพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ นายนิพัทธ์ วรเสาหฤท ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับโครงการ Wash & Share “ซักเพื่อให้” ครั้งที่ 2 “แม็คยีนส์” ได้ร่วมสนับสนุนโดยนำเสื้อผ้าใหม่ที่เสื่อมสภาพส่งมอบให้อ๊อตเทริ ประสานผู้เข้าร่วมโครงการนำไปทอเส้นใยและส่งกลับให้แม็คยีนส์ผลิตเสื้อรีไซเคิลเพื่อมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการต่อไป