จ.สมุทรปราการ ปูพรมฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ให้กลุ่มผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย

จังหวัดสมุทรปราการปูพรมฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ให้กลุ่มผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย

         

สมุทรปราการ : เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 สำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Long-acting Antibody (LAAB) Day” ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

เพื่อรณรงค์และให้บริการฉีด Long-acting Antibody (LAAB) โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปให้แก่กลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและล้างไตทางช่องท้องในจังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำในการป้องกันโควิด-19 ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป หรือ LAAB เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในผู้ที่ตอบสนองต่อวัคซีนได้น้อยกว่าคนทั่วไป เมื่อฉีดเข้าไปแล้ว ร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด-19 ได้สูงทันทีภายหลังฉีด ทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วย