ดีพร้อม เร่งฟื้นฟูเกษตรอุตสาหกรรม ตั้งเป้าอบรม ผปก. ทั่วประเทศ 1,000 ราย

ดีพร้อม เร่งฟื้นฟูเกษตรอุตสาหกรรม ตั้งเป้าอบรม ผปก. ทั่วประเทศ 1,000 ราย สมัครฟรีตั้งแต่วันนี้- มีนาคม 2566 ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเปิดว่า ประเทศไทย มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ มีทำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอุตสาหกรรม แม้ว่าเกษตรกรยังประสบปัญหาด้านการเกษตรอยู่หลายประการ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีโอกาสจากข้อได้เปรียบหลายประการและมีช่องทางการพัฒนาภาคเกษตรให้มีการพัฒนาต่อไปได้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคการผลิตสินค้า และภาคบริการของชุมชน โดยให้ความช่วยเหลือ พัฒนาองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและดำเนินต่อไปได้  

โดยจำเป็นต้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตร การขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อรับมือกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ทำให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทย มีช่องทางและโอกาสที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างก้าวกระโดด ผ่านกิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Beyond Academy (ABA)) 

ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กล่าวชี้แจงกิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Beyond Academy (ABA)) ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมนี้ได้เริ่มดำเนินการรุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นมากกว่า 5,800 คน

โดยในปีงบประมาณ 2566 นี้ได้ขยายผลการดำเนินงานทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1-11 เป้าหมายอบรม จำนวน 25 รุ่น รับจำนวนจำกัด 40 คนต่อรุ่น รวมจำนวน 1,000 คน โดยขณะนี้ได้ทำการเปิดรับสมัครพร้อมกัน 12 พื้นที่ ทั่วประเทศพร้อมกัน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – มีนาคม 2566 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย”

ที่สำคัญ ในงานยังมีการเสวนาพิเศษหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจติดปีก เสริมแกร่งเกษตรอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของเมืองไทย

เริ่มด้วย ดร.เจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆ ในการทำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนว่า

“ประการแรกคือต้องทำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ประการต่อมาคือต้องร่วมมือกันระหว่าง เกษตรกรผู้ผลิต พ่อค้าผู้จำหน่าย และภาครัฐบาลที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้เกิดความยุติธรรม สิ่งสำคัญคือต้องกล้าที่จะก้าวออกไป 

ตัวผมเองเริ่มต้นจากห้องแถวห้องเดียว ไม่มีทุน ลูกจ้างก็ไม่มี ผมทำ 9 ปีเป็นบริษัทมหาชน ถ้าทำถูกวิธี มุ่งมั่นจริง ธุรกิจจากเล็กไปหาใหญ่ และใหญ่ก็สามารถข้ามชาติได้ ประเทศไทยก็จะมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมากขึ้น” ดร.เจริญ กล่าว

ด้าน นายชัยวัฒน์ ศรีเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนน์ แทมมะรินด์ จำกัด และบริษัท ไนน์ เพชรบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ฝากเสียงสะท้อนในนามตัวแทนผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรมไปยังหน่วยงานภาครัฐว่า

“เพชรบูรณ์ จัดว่ามีภูมิศาสตร์แข็งแกร่ง เกษตรเป็นครัวของประเทศ หลักการคือทำอย่างไรให้ผลผลิตอยู่ได้นานและขายได้ไกล เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ภาครัฐต้องให้โอกาสและเงินลงทุนที่เป็นไปได้

ธุรกิจผมประสบแต่ปัญหา จึงอยากแก้ปัญหาให้ท้องถิ่น ถ้าเป็นไปได้อยากให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีวิชามะขามหวานสอนในระดับอุดมศึกษา เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการปลูก เก็บเกี่ยว การบำรุงรักษา แปรรูป ไปจนถึงการขาย ในส่วนของเราอยากนำบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนเพื่อระดมทุนซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรมาแปรรูปและส่งขายไปทั่วโลก” นายชัยวัฒน์ กล่าว