ตลาดยิ่งเจริญ รับรางวัล SMEs Excellence Awards องค์กรต้นแบบ มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลาดยิ่งเจริญ รับรางวัล SMEs Excellence Awards องค์กรต้นแบบ

มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นางกัญจนิดา ตันติสุนทร กรรมการบริหาร ในนามตลาดยิ่งเจริญ เข้ารับรางวัล SMEs Excellence Awards 2022 ประเภท Silver Award ธุรกิจบริการ จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) และพันธมิตร โดยมี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่องค์กรต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

มีหลักเกณฑ์ในการประเมิน 7 หัวข้อ ประกอบไปด้วย 1. ด้านความเป็นผู้นำ 2. ด้านการบริหารจัดการบุคคล 3. ด้านการบริหารการเงิน 4. ด้านการบริหารการตลาด 5. ด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือกระบวนการในการทำการค้าปลีกหรือค้าส่ง 6. ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 7. ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ งานประกาศผลรางวัล “TMA Excellence Awards 2022” โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก