หลักการทำงานของ Renewable Energy มีกี่แบบ

หลักการทำงานของ Renewable Energy มีกี่แบบ
หลักการทำงานของ Renewable Energy มีกี่แบบ

Renewable Energy คือ พลังงานหมุนเวียน ที่ได้จากแหล่งพลังงานที่มีการเกิดขึ้นอย่างซ้ำๆ และไม่มีทางหมดไป เป็นพลังงานที่มาจากแหล่งธรรมชาติ เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นพลังงานที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อย

หลักการทำงานของ Renewable Energy มี 2 รูปแบบ

1 การนำพลังงานไปใช้โดยตรง 

 การนำพลังงานไปใช้โดยตรง โดยไม่ผ่านการแปรรูปไปอยู่ในสถานะอื่น เช่น การใช้ลมในการแล่นเรือในมหาสมุทร การใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อถนอมอาหาร เช่น การตากเนื้อสัตว์ หรือผลไม้บางชนิดเพื่อให้คายน้ำออก แล้วนำไปหมักดองต่อ เพื่อถนอมอาหาร หรือการใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ เพื่อให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว 

2 การนำพลังงานไปแปรรูปก่อนใช้งาน 

การนำพลังงานไปแปรรูปก่อนใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น การนำพลังงานไปเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้า ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น การเปลี่ยนพลังงานจลน์ พลังงานศักย์  การใช้แผงโซลาร์เซลล์ การใช้ Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

Renewable Energy ถือเป็นพลังงานที่นำมาใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปได้ และยังช่วยลดมลพิษ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พลังงานหมุนเวียนยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการนำเข้าพลังงานจากภายนอกประเทศได้ ถือเป็นพลังงานสะอาด ใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมที่อาจหมดไปได้